Krzyż mądrości z Poitiers

     

     Kapelan generalnego szpitala w Poitiers w latach 1701-1703, ojciec Montfort założył grupę młodych dziewcząt, które systematycznie gromadzą się w pomieszczeniu nazwanym przez niego «Mądrością». Wraz z rodzącą się wspólnotą, kapelan opracował program życia duchowego, w centrum którego znajduje się Chrystus, Mądrość Wcielona.

     Trzeba się zaprzeć samego siebie i nieść Krzyż za Jezusem, pod przewodnictwem Maryi. Ów program został wyrażony w prosty, ale jakże znaczący sposób na Krzyżu z Poitiers, który znajduje się dzisiaj we Wspólnocie Córek Mądrości w Rzymie.

 

KRZYŻ MĄDROŚCI Z POITIERS

 

Zaprzeć się samego siebie

Wziąć Krzyż swój

żeby

pójść

za

Jezusem

Chrystusem

Kto się zaprze Chrystusowego Krzyża

Tego i On zaprze się przed Swoim Ojcem

Miłość

Krzyża

Pragnienie

Krzyża

Wzgardy

Boleści

Zniewag

Obelg

Hańby

Prześladowań

Upokorzeń

Oszczerstw

Chorób

Przekleństw

Niech żyje Jezus

I Jego Krzyż

Boża Miłość

Pokora

Poddanie

Cierpliwość

Całkowite

Natychmiastowe

Radosne

Ślepe

Wytrwałe

Posłuszeństwo