Do członków Bractwa Maryi

 

1. Nolite timere pusillus grex quia complacuit patri vestro dare vobis regnum. Nie bój się, mała trzódko, bo Ojciec wasz postanowił dać wam Królestwo. [Łk 12,32] Nie lękajcie się, choć oczywiście macie ku temu powody: jesteś tylko małym stadkiem, tak małym, że może je opisać dziecko, puer scribet eos. [Iz 10,19] I oto narody, ludzie światowi, skąpcy, lubieżnicy, rozpustnicy zgromadzili się by, z tobą walczyć poprzez drwiny, oszczerstwa, pogardę i przemoc, convenerunt in unum. [Ps 2,2]

2. Wy jesteście mali, a oni wielcy. Wy jesteście biedni, a oni bogaci. Wy nie macie środków, ich wspierają wszyscy. Wy jesteście słabi, oni dzierżą władzę. Ale jeszcze raz, nolite timere, nie lękajcie się, słuchajcie słów Jezusa Chrystusa: Ego sum, nolite timere, Ja jestem, nie lękajcie się; nie wyście Mnie wybrali, Ja was wybrałem: ego elegi vos; [J 15,16] Ja jestem dobrym Pasterzem: ego sum pastor bonus; znam owce moje, ego cognosco, itd. Nolite mirari si odit vos mundus, scitote, itd.: nie dziwcie się, że świat was nienawidzi, wszak Mnie pierwszego znienawidził. Gdybyście byli z tego świata, kochaliby was jak coś, co do niego należy; ponieważ nie jesteście z tego świata, musicie znosić nienawiść, oszczerstwa, obelgi, pogardę i zniewagi.

3. Ego protector tuus sum in manibus meis descripsi te. Jestem waszą ochroną i obroną, mała trzódko, mówi Ojciec Wieczny, wyryłem twoje imię w moim Sercu i na obu dłoniach, aby was kochać i bronić, ponieważ pokładacie nadzieję we Mnie, a nie w ludziach, w mojej Opatrzności, a nie w pieniądzu. Uwolnię was z zasadzek, jakie na was zastawiono; z oszczertw, grozy nocy i ciemności, co straszą; ataków szatana, który chce was skusić; schowam was pod moimi skrzydłami; będę nosił na rękach; nakarmię własną piersią; uzbroję w prawdę, tak, że na własne oczy zobaczycie upadek nieprzyjaciół: tysiąc złych biedaków po waszej lewicy, dzisięć tysięcy złych bogaczy po waszej prawicy, a moja zemsta was nie dosięgnie. Odważnie zdepczecie zawistną żmiję i oszczerczego bazyliszka; pokonacie złego lwa i pysznego smoka; wysłucham waszych modlitw; będę z wami w cierpieniu; uwolnię was z bólu; dam wam udział w mojej chwale i zaprowadzę was do mojego Królestwa; napełnię was błogosławieństwami na ziemi.

4. Drogie Bractwo Maryi, to są wspaniałe obietnice, które Bóg wam przekazał przez usta proroka, jeśli w Nim złożycie całą swą ufność – przez Maryję. Wszyscy jesteście zdani na Jego Opatrzność. Bóg będzie was wspierał, rozmnażał i przemawiał do was: crescite et multiplicamini et replete terram, nie lękajcie się, że jesteście nieliczni. Bóg będzie was bronił, nie obawiajcie się nieprzyjaciół. Bóg was odzieje, nakarmi i utrzyma; nie zbraknie wam niczego w tych czasach, które są złe z powodu braku ufności Bogu. Bóg da wam udział w swojej chwale, glorificabo; nie martwcie się zatem, że wam tu chwałę odbiorą. O nic się nie martwcie i w spokoju śpijcie na jego Ojcowskiej piersi.

5. Lecz oto: za mało jest niczego się nie bać. On chce, abyście pokładali w nim nadzieję, że spełniają się wam wielkie rzeczy i aby ta nadzieja napełniała was radością. Bardzo bogaty i dobry Ojciec chce wam dać Królestwo swej łaski, dare vobis regnum. Jesteście królami i kapłanami Boga, fecisti nos Deo nostro reges et sacerdotes, przez wasze chrześcijaństwo i kapłaństwo; ale jesteście także królami przez wasze dobrowolne ubóstwo: beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum. Nasz Pan mówi, że nie tylko posiądziecie Królestwo niebieskie, ale że jeśli jesteście ubodzy duchem już je macie. Jakże to możliwe?

6. 1º Ponieważ w Niebie niczego nam nie potrzeba z tego, co jest na ziemi, wystarczają tam dobra duchowe i bycie w Bogu w pełni. Tak też ubodzy z własnej woli, jako wy, nie potrzebują niczego na ziemi, ponieważ niczego tu nie pragną; inaczej nie byliby ubodzy w duchu; gdyż, jak mówi mędrzec: substantia inopis secundum cor eius: jaki jest duch i serce ubogiego, takie też są jego bogactwa. Jeżeli więc jego serce jest zadowolone, jest bogaty on i niczego mu nie brak.

7. 2º Ubodzy w duchu są bogaci w wierze i innych cnotach. Pauperes in hoc saeculo divites in fide; affatim dives est qui cum Christo pauper est: bogaty jest ten, kto jest ubogi w duchu wraz z Jezusem Chrysusem, mówi święty Hieronim. Bogaty jest on w pocieszenia Boże: parasti in dulcedine tua pauperi, Deus. Nie cierpiąc od cierni bogaczy, nie pragnąc bogactw, oducza się on przyjemności cielesnych, obfituje w pocieszenia Boże, praebebit delicias regibus. [Ps 67,11] Jest też bogaty w chwałę Nieba, chociaż jego ciało jeszcze tam nie przebywa. Można rzec, iż złotem jest to, co warte jest złota: aurum est quod aurum valet. Podobnie rzec można, iż Niebem jest to, co warte Nieba. A zatem jaka jest wartość ubóstwa w duchu? Zasługuje ono na Królestwo niebieskie, chwałę Bożą.

8. 3º Prawdziwie ubogi w duchu posiada w swym sercu Boga. Quid enim gloriosus homini quam sua vendere et Christum emere? Mówi święty Augustyn: cóż zasługuje na większą chwałę niźli człowiek, który sprzedał wszystkie swe dobra, by zdobyć Jezusa? O, szczęśliwa sprzedaży, o, szczęśliwy zakupie. Nescit homo praetium eius. Moi drodzy Bracia, wiedzcie, że żaden człowiek nie zna ceny waszego ewangelicznego ubóstwa, semper ergo dives est christiana paupertas, quia plus est quod habet quam quod non habet; nec timet in hoc mundo indigentia laborare cui donatum est in omnium rerum Domino omnia possidere.

9. Aby powiększać ów skarb waszego ubóstwa i dziedzictwo wielkiego Królestwa, które zdobyliście, zachowujcie te oto trzy przykazania: 1º - Szanujcie bardzo i pielęgnujcie przyjęte przez nas rzeczywiście ubóstwo, także uczuciowe; to najłatwiejszy sposób, ażeby stać się bogatym oraz najlepsze wykorzystanie bogactw. Pewien mądry biskup mówi, że prawdziwie ubodzy w duchu, wiedzą, iż bogactwa czynią ubogimi i nędznymi tych, co je kochają, natomiast czynią prawdziwie bogatymi i szczęśliwymi tych, którzy dla Chrystusa odrzucają je przez świętą i chwalebną pogardę: divitiae pauperem faciunt et miserum, si diligantur; beatum et divitem, si pro Christo contemnantur (Umbertus). Zważajcie więc, by nie patrzeć wstecz na to, co za sobą zostawiliście: majątek czy korzyści; nemo mittens manum ad aratrum et respiciens post se est aptus regno Dei. Patrzcie raczej przed siebie: na ów bezlik dóbr duchowych i innych, jakie możecie uzyskać, quae concupiscentiam proebent insensato. [por. Mdr 15,5]

10. 2º - Doświadczajcie skutków ubóstwa; a mianowicie: 1º pracy w pocie czoła; o chlebie i wodzie; na ambonie lub w konfesjonale; 2º poniżenia i pogardy, które zazwyczaj spotykają ubogich duchownych; 3º innych niedogodności, towarzyszących ubóstwu: czy to w ubiorze, czy w pożywieniu; w mieszkaniu, zmęczeniu, czy w podróżach.

11. 3º - Pragnijcie zawsze dóbr wiecznych i pukajcie do bram miłosierdzia Jezusa Chrystusa, co wysłuchuje tych wszystkich, którzy są obleczeni w ubóstwo. Prawdziwie ubogi duchem patrzy na świat jak na okropną pustynię i odsuwa od niej swe serce; nie martwi się i nie walczy o swoje korzyści: nemo militans Deo implicat se negotiis. Nie idzie do rodziców, ani przyjaciół z tego świata...