Testament świętgo Ludwika Marii Grignion de Montforta

 

     Ja, niżej podpisany, największy z grzeszników, pragnę, by moje ciało zostało pochowane na cmentarzu, a serce u stóp ołtarza Najświętszej Panny Maryi. Przekazuję Biskupowi w la Rochelle i panu Mulot, moje meble i książki z misji do użytku moich czterech braci, aby je przechowywali zjednoczeni ze mną w posłuszeństwie i ubóstwie; a mianowicie: brat Mikołaj z Poitiers, Filip z Nantes, brat Louis z la Rochelle i brat Gabriel, który jest ze mną - tak długo, jak będą odnawiać swe śluby każdego roku; oraz do użytku tych, których Boża Opatrzność powoła do Wspólnoty Świętego Ducha. Przekazuję wszystkie moje stacje Drogi Krzyżowej wraz z krzyżem domowi Sióstr z hospicjum dla nieuleczalnie chorych w Nantes. Pieniędzy własnych nie posiadam. 135 liwrów francuskich należy do Mikołaja z Poitiers na wypłatę emerytury.

     Pan Mulot wyda pieniądze ze sklepiku po 10 talarów francuskich [60 liwrów] każdemu z braci, który zechce odejść nie składając ślubów ubóstwa i posłuszeństwa, Jakubowi, Janowi czy Mathurinowi. Jeśli coś zostanie, pan Mulot przeznaczy to na użytek własny lub braci. Dom w la Rochelle powróci do swoich właścicieli; Wspólnocie Świętego Ducha pozostanie tylko dom w Vouvant, podarowany przez panią z la Brulerie, na mocy umowy, której warunki wypełni pan Mulot; 2 grunty rolne, podarowane przez panią porucznikową z Vouvant, oraz mały dom, podarowany przez dobrą kobietę pod warunkiem, że - jeśli nie ma możliwości, aby tam budować - bracia ze Wspólnoty Świętego Ducha będą prowadzić szkoły charytatywne.

     Trzy sztandary zapisuję kościołowi Matki Bożej Cierpliwej (Nôtre-Dame de Toute Patience) w la Séguinière, cztery sztandary kościołowi Matki Bożej Zwycięskiej (Nôtre-Dame de la Victoire) w la Garnache; a każdej parafii w l'Aunis, gdzie przetrwa Różaniec, po jednym proporczyku Różańca świętego. Panu Bourhisowi zapisuję sześć tomów kazań z la Volpillière; panu Clissonowi cztery tomy Katechizmów Wiejskich Ludzi. Jeśli coś się należy drukarni, wydamy ze sklepu. Jeśli cokolwiek zostanie, należy zwrócić panu Vatelowi, co mu się należy, jeśli Pan Bóg pozwoli.

     Oto moja ostatnia wola, którą pan Mulot wykona na mocy pełnomocnictwa, jakiego mu udzieliłem do rozporządzania ornatami, kielichem i innymi ozdobami z kościołów i z misji, według jego uznania, na rzecz Wspólnoty Ducha Świętego.

     Sporządzono na misji w Saint-Laurent-sur-Sèvre [Francja], dnia 27 kwietnia 1716 roku. Wszystkie meble z Nantes będą do użytku braci, którzy prowadzą szkołę, tak długo, jak będzie ona istniała.

Ludwik Maria Grignion de Montfort N.F. Rougeou,
przełożony w Saint-Laurent
F. Triault, ksiądz wikariusz