Przymierze z Bogiem

 

Przymierze z Bogiem We wszystkich podejmowanych przez siebie misjach, ojciec de Montfort usilnie starał się pracować nad "ożywianiem ducha chrześcijaństwa przez odnawianie przyrzeczeń chrzcielnych". Jak pisał jego pierwszy biograf, Joseph Grandet: " … aby im pomóc w ich działaniach, wydrukował formułę i poprosił o to, żeby podpisali ją ci, co umieli czytać" podczas odrębnej uroczystości, która każdorazowo silnie znaczyła taką misję. Ów święty akt jest opisany w Traktacie o Prawdziwej Pobożności jako doskonałe odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych ".

Cztery egzemplarze Przymierza z Bogiem zachowały się do dziś. Dwa z nich zostały powielone z małymi zmianami w Dziełach.

 

PRZYMIERZE Z BOGIEM

Przyrzeczenia chrztu świętego [I Formuła]

 

[1] I. Wierzę mocno we wszystkie prawdy Ewangelii Jezusa Chrystusa.
2. Wyrzekam się Szatana, świata, grzechu i siebie samego.
3. Z łaską Bożą, której mi nie zabraknie, obiecuję przestrzegać przykazań Boga i Kościoła; unikać grzechu śmiertelnego i okazji ku niemu, a - między innymi - złego towarzystwa.
4. Oddaję się cały JEZUSOWI CHRYSTUSOWI przez ręce MARYI, aby nieść swój krzyż do końca moich dni.
5. Wierzę, że jeśli dotrzymam tych obietnic, będę zbawiony na wieki, jeżeli zaś ich nie dotrzymam, na wieki będę potępiony. Na dowód tego poniżej składam podpis.

Sporządzono przed kościołem w parafii w Ponchateau dnia 4 maja 1709 roku.
Ludwik Maria de Monfort.

 

Praktyki tych, którzy odnowili przyrzeczenia chrztu

 

[2] I. Codziennie odmawiają co najmniej Koronkę do Najświętszej Marii Panny złożoną z trzech Ojcze nasz i dwunastu Zdrowaś.
2. Spowiadają się co najmniej raz w miesiącu.
3. Unikają niczym dżumy kabaretów i gier publicznych, tańca, komedii i innych spektakli.
4. 2 lutego każdego roku odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, odmawiają Różaniec i adorują Najświętszy Sakrament.
5. Przechowują starannie krzyż, wręczony im podczas odnowienia przyrzeczeń wraz z tekstem tego przymierza.
6. Unikają próżności i zbytku w ubraniach, itp.
7. Odmawiają codziennie pięć Ojcze nasz i pięć Zdrowaś na cześć pięciu Nazw zawartych w Krzyżu i pięciu ran Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który jest ich Panem i Wzorem.

 

PRZYMIERZE Z BOGIEM

Przyrzeczenia chrztu świętego [II Formuła]

 

[3] I. Wierzę mocno we wszystkie prawdy Ewangelii Jezusa Chrystusa.
2. Wyrzekam się na zawsze Szatana, świata, grzechu i siebie samego.
3. Z łaską Bożą, której mi nie zabraknie, obiecuję przestrzegać przykazań Boga i Kościoła, unikać grzechu śmiertelnego i okazji ku niemu, a - między innymi - złego towarzystwa.
4. Oddaję się cały JEZUSOWI CHRYSTUSOWI przez ręce MARYI, aby nieść swój krzyż do końca moich dni.
5. Wierzę, że ci, co nie dotrzymają tych przyrzeczeń, bez pokuty będą potępieni, a ci, którzy będą ich przestrzegać do śmierci, będą zbawieni. Na dowód tego poniżej składam podpis.

Sporządzono przed kościołem w Parafii w Vouvan dnia 3 grudnia 1715 roku.
Ludwik Maria de Monfort.

 

Praktyki tych, którzy odnowili przyrzeczenia chrztu

 Aby żyć po chrześcijańsku

 

[4] I. Będę unikać tańca, komedii i innych przedstawień, gier hazardowych, zbytków, próżności, złych książek i piosenek.
2. Nigdy nie pójdę, chyba że przez konieczność, do kabaretu i do innych niebezpiecznych miejsc.
3. Będę się spowiadać co miesiąc lub częściej, jeśli będę mógł, przez posłuszeństwo Przełożonemu.
4. 4 lipca każdego roku będę odnawiał przyrzeczenia chrzcielne, odmówię Różaniec, przez pół godziny uwielbię Najświętszy Sakrament i tego dnia postaram się przyjąć Komunię świętą.
5. Codziennie będę odmawiał Koronkę do Maryi Panny, pięć Ojcze nasz i pięć Zdrowaś ku czci Imienia JEZUS, które zachowam w sercu do śmierci.