Modlitwa poranna i wieczorna

     W Regule Mądrości i Regule Księży Misjonarzy, ojciec de Montfort wspomina modlitwy, które należy odmawiać.
Nie odnaleziono żadnego rękopisu tych tekstów. Jednak w protokole z posiedzeń Kapituły Generalnej Zgromadzenia Maryi z dnia 4 i 5 czerwca 1859 roku napisano: «Pragnąc zbliżyć się we wszystkim jak najbardziej do myśli Czcigodnego Założyciela, Kapituła postanowiła, że Zgromadzenie będzie odmawiało modlitwy poranne i wieczorne, wydrukowane 16 kwietnia zeszłego roku. Zachowaliśmy dokładną pisownię V. L. de Montfort. » (Obrady i Protokoły z Kapituły i Rady Zgromadzenia Maryi, tom I, s. 139, Archiwa ogólne.)
     Przy edycji tekstu należało więc polegać na wydaniu z 1859 roku, zwłaszcza, że na ostatniej stronie widnieje zapis: «Concordat manuscripto Venerabilis Montfort; denuo typis man¬detur. DENIS, Sup. gén. Sti Laurentii die 16 apri¬lis 1859.»
W tym wydaniu, Mała Korona jest po łacinie. Ale Bracia i Siostry Mądrości posługiwali się tekstem francuskim. Widać to w Instrukcjach duchowych kierowanych do Córek Mądrości z modlitwami i ćwiczeniami pobożności. Wydanie z 1761 roku.

     Te teksty wywołują pytania: co z nich wyszło tu spod ręki de Montforta?
     Mała Korona — Ap 12, 1-18 w formie modlitwy jest dość często używana w XVII wieku. Propagowali ją święty Józef CALASANZ ( † 1648), święty Andrzej AVELLIN († 1630), Alexis de SALO, François OLIMPIO († 1639)... Jezuici zalecali ją na kongregacjach; błogosławiony Julien MAU¬NOIR stworzył formę wierszowaną do śpiewania na misjach w Bretanii [region Francji].
     Kazanie świętego BERNARDA, In Signum Magnum lub De duodecim stellis, było podstawą dla kilku wersji. Wersja ojca de Montfort w swej strukturze materialnej i duchowej przypomina dzieło POIRÉ: Potrójna Korona (C. 9, tr. 4).
     Końcowa modlitwa budzi wątpliwości: zawiera ona wspomnienia pisarzy kościelnych ze Średniowiecza, które są powielane przez innych autorów z XVII wieku.
     Co do Modlitwy wieczornej, ma ona wspólną formę z wieloma modlitwami używanymi w tej epoce, a które przetrwały do XX wieku. Najbardziej oryginalna część dotyczy posiłku i snu; znajduje się w perspektywie Szkoły Francuskiej.

 

MODLITWA PORANNA

 

[1] Veni, Sancte Spiritus; reple tuorum corda fide¬lium, et tui amoris in eis ignem accende. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur; Et renovabis faciem terrae. Oremus. Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti : da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatiorie gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 

MAŁA KORONA MARYI PANNY

 

[10] Bądź pozdrowiona, o, Święta Panno! Daj mi siłę konieczną do zwalczania nieprzyjaciół.
Ojcze Nasz... Zdrowaś, Maryjo...
Błogosławiona jesteś, o, Maryjo Panno! Która nosiłaś w swym dziewiczym łonie Pana i Stwórcę świata, poczęłaś i pozostałaś na zawsze dziewicą.
Raduj się, Maryjo.
Raduj się stokrotnie.

Zdrowaś, Maryjo...
O, Panno święta i niepokalana! Nie wiem, jakich słów użyć, by godnie oddać Twoją wielkość, ponieważ nosiłaś w swym łonie tego, którego nie są w stanie pomieścić Niebiosa.
Raduj się, Maryjo.
Raduj się stokrotnie.

Zdrowaś, Maryjo...
Jakże piękna jesteś, o, Maryjo! Nie ma w Tobie żadnej skazy.
Raduj się Maryjo.
Raduj się stokrotnie.

Zdrowaś, Maryjo...
Święta Maryjo, posiadasz więcej cnót niż jest gwiazd na niebie.
Raduj się, Maryjo.
Raduj się stokrotnie.
Chwała Ojcu, etc.

[11] Ojcze Nasz... Zdrowaś, Maryjo...
Bądź pochwalona, Maryjo, Królowo świata; prowadź nas do radości niebieskiej.
Raduj się, Maryjo.
Raduj się stokrotnie.

Zdrowaś Maryjo...
Bądź pochwalona, Maryjo, Skarbcu łask Bożych; podziel się z nami swoim Skarbem.
Raduj się, Maryjo.
Raduj się stokrotnie.

Zdrowaś, Maryjo...
Bądź pochwalona, Maryjo, Pośredniczko między Bogiem a ludźmi; wstawiaj się za nami u Pana.
Raduj się, Maryjo.
Raduj się stokrotnie.

Zdrowaś, Maryjo...
Bądź pochwalona, Maryjo, która miażdżysz herezje i diabły; bądź naszą świętą Przewodniczką.
Raduj się, Maryjo.
Raduj się stokrotnie.
Chwała Ojcu, etc.

[12] Ojcze Nasz... Zdrowaś, Maryjo...
Bądź pochwalona, Maryjo, Schronienie grzeszników; wstawiaj się za nami u Pana.
Raduj się, Maryjo.
Raduj się stokrotnie.

Zdrowaś, Maryjo...
Bądź pochwalona, Maryjo, Matko sierot; wypraszaj nam łaski u Ojca Wszechmogącego.
Raduj się, Maryjo.
Raduj się stokrotnie.

Zdrowaś, Maryjo...
Bądź pochwalona, Maryjo, Radości sprawiedliwych; zaprowadź nas do Nieba.
Raduj się, Maryjo.
Raduj się stokrotnie.

Zdrowaś, Maryjo...
Bądź pochwalona, Mario, zawsze gotowa nam pomóc i towarzyszyć w życiu i w chwili śmierci; zaprowadź nas do Królestwa Niebieskiego.
Raduj się, Maryjo.
Raduj się stokrotnie.
Chwała Ojcu, etc.

[13] Modlitwa.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, umiłowana Córko Boga Ojca.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, wspaniała Matko Syna Bożego.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, wierna Oblubienico Ducha Świętego.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, dostojna Świątynio Trójcy Najświętszej.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, moja droga Matko, Królowo mego serca, moje życie, moja nadziejo w Jezusie, moje serce. Jestem cały Twój, a wszystko, co mam, należy do Ciebie;

O, Panno błogosławiona wśród wszelkich stworzeń! Proszę Cię dziś, aby Twoja dusza przebywała we mnie, by chwalić Pana; aby Twój duch był we mnie by rozradować się w Panu. O, Panno wierna! Połóż się jak pieczęć na mym sercu, abym przez Ciebie i w Tobie pozostał wierny Bogu. O, Matko łagodna! Uczyń mi dziś łaskę i dołącz mnie do tych, których kochasz, nauczasz, karmisz, prowadzisz i chronisz jak własne dzieci. O, Królowo Niebios! Nie pozwól, by we mnie było cokolwiek, co nie należy do Ciebie; ja z tego bowiem rezygnuję. O, Córko Króla Królów, nie pozwól, żebym rozpraszał się rzeczami widzialnymi i ulotnymi. Spraw przez obfitość łask, iżbym zawsze pozostawał skupiony na tym, aby w samym Bogu jedynie znajdować szczęście, skarb, honor, chwałę i spoczynek, oraz abym przez Ducha Świętego, Twego wiernego Małżonka i Ciebie wierną Małżonkę, Jezusa Chrystusa, drogiego Syna, był doskonale ukształtowany w Waszych sercach ku największej chwale Boga Ojca, na wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA WIECZORNA

 

[14] Veni, Sancte Spiritus, etc. Benedicta sit sancta atque individua Trinitas, nunc, et semper, et per infinita saecula saeculorum. Amen.

[15] Stańmy w obliczu Pana.
Boże, mocno wierzę, że jesteś tu obecny; uwielbiam Cię i uznaję za Pana i Stwórcę. Amen.
Boże, kocham cię z całego serca, ponad wszystko, z miłości do Ciebie i bliźniego jak siebie samego. Amen.
Boże, mam nadzieję na Twoją pomoc i zbawienie przez zasługi Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela. Amen.
Boże, wierzę w to, czego naucza Kościół święty katolicki, apostolski i rzymski; ponieważ to Ty, o Prawdo suwerenna, go objawiłeś. Amen.
Boże, dziękuję Ci z całego serca za wszelkie łaski, jakich mi udzieliłeś przez całe moje życie, a zwłaszcza dziś.
Boże, proszę Cię o światło w godzinie śmierci, abym poznał grzechy, które popełniłem dziś przeciwko Twemu boskiemu majestatowi. Amen.

[16] Przypomnijmy sobie grzechy popełnione myślą, słowem lub uczynkiem.

(Krótka przerwa)

Skruszeni, prośmy Pana o wybaczenie.
Boże, żałuję, że obraziłem Ciebie, bo Ty jesteś nieskończenie dobry, miłujący i brzydzisz się grzechem. Przy pomocy Twojej świętej łaski postanawiam już więcej Cię nie obrażać.

[17] Wyznajmy naszą wiarę.

Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogita¬tione, verbo et opere, meâ culpâ, meâ culpâ, meâ maxima culpâ. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum omnes Sanctos, et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem pecca¬torum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen.

Boże, przebacz nam nasze grzechy, przez wstawiennictwo i zasługi przenajświętszej Panny i wszystkich Świętych; przez chwałę i uwielbienie, które wznoszą się do Nieba za cenę krwi Twojego Syna, i przez niezmierzoną dobroć. Amen.

[18] Jako pokutę odmówmy Ojcze nasz, Zdowaś, Maryjo...
Aniele Boży, dziękuję Ci za Twoją troskę i pomoc. Bądź przy mnie do końca moich dni.

Boże, daj skruchę i przebaczenie biednym grzesznikom, wytrwałość sprawiedliwym, odpoczynek duszom czyśćcowym, pokój książętom; stokrotnie wynagrodź naszym dobroczyńcom, daj im łaskę dobrego życia i dobrej śmierci.

[19] Aby otrzymać te łaski Boże, prosimy Cię, przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy Maryi, pobożnie odmawiając litanie.