Totus Tuus mottem Warszawskiej WPP

 Totus Tuus

 

Odbyła się 303 Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Mottem tegorocznej pielgrzymki były słowa całkowitego oddania i zwierzenia Matce Bożej przez Jana Pawła II - „Totus Tuus (Cały Twój)”. Słowa te nabierały szczególnego znaczenia w kontekście samej idei pielgrzymki zmierzającej przed Cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, którą to król Polski Jan Kazimierz w 1656r. podczas ślubów lwowskich obrał na Królową Polski i powierzył losy naszej ojczyzny Jej opiece.

Pielgrzymi w ten oto szczególny sposób dziękowali w tegorocznej pielgrzymce za dar kanonizacji naszego wielkiego Papieża Polaka. Owocem pracy paulińskich warsztatów muzycznych był Hymn WPP 2014 do słów św. Ludwika Marii Grignion de Montfort:

Zakończenie lipcowych rekolekcji zawierzenia

         Rekolekcje przygotowujące do całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg. nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montforta , które miały miejsce w lipcu 2014 roku dobiegły końca. Tradycyjnie rekolekcje prowadził o. Mihovil Filipović SMM. Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi, które było końcowym etapem rekolekcji, zostało poprzedzone spowiedzią świętą. Przygotowanie do sakramentu spowiedzi było uzupełnione bogatą treścią konferencji, podczas których zgłębialiśmy treści Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, a na jego podstawie dokonywaliśmy przykładowo analizy poznania samego siebie.

Czytaj więcej...

11 Pielgrzymka montfortańska

 

Bracia Gabrieliści zapraszają na pielgrzymkę montfortańską, która odbędzie się od 4 do 8 lipca 2014 roku.

Co jest potrzebne? Dużo entuzjazmu i pragnienie dzielenia się nim z innymi pielgrzymami, dobre buty i 50 zł (koszty organizacyjne).

Czytaj więcej...

Poświęcić się Jezusowi przez Maryję

 

Poświęcić się Jezusowi przez Maryję

Rekolekcje przygotowujące do całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg. nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montforta

Rekolekcje prowadzi o. Mihovil Filipović S.M.M.

 

Program:

 

Czytaj więcej...