Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Maryja

Dziś, 8 grudnia kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dla Członków Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc jest to dzień, w którym można uzyskać odpus zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca świętego). Prawda wiary o Niepokalnaym Poczęciu jest dogamtem wiary ogoszonym 8 grudnia 1854 r. przez papieża Piusa IX.

Król i Dama czyli rozdanie DO PARY

Jesteś osobą samotną? Szukasz, wyglądasz z oczekiwaniem drugiej osoby, z którą chcesz stworzysz cudowną kochającą się rodzinę?

Nie wiesz może jednak czy małżeństwo to odpowiednia droga dla Ciebie i czy wytrwasz w tym powołaniu? Jakie jest właściwie Twoje powołanie?

Czytaj więcej...

Pierwsze spotkanie członków Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc

 

Maryja i Montfort

     W dniach od 5 do 7 grudnia 2014 r. odbędzie pierwsze w Polsce spotkanie członków Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc. Wspólnota ta zaczęła się rozwijać w naszym kraju po wydaniu przez Abp. Wacława Depo zgody na druk statutu, w listopadzie 2013 r. Stowarzyszenie Maryi, Królowej Serc zrzesza wiernych, duchownych i świeckich, którzy pragnąc być świadkami prawdy Ewangelii postanowili dochować wierności obietnicom chrztu świętego poprzez pełne poświęcenie się Chrystusowi przez ręce Maryi. W tym celu członkowie zobowiązali się do doskonałego praktykowania prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, o którym pisał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, którego obrali swoim duchowym kierownikiem.

Zobacz program...

Jesienne rekolekcje zawierzenia Totus Tuus zakończone

      Rekolekcje Totus Tuus przygotowujące do całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg. nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montforta, które miały miejsce we wrześniu 2014 r. dobiegły końca. Rozpoczęły się one w czwartek Mszą świętą, następnie wstępem do konferencji oraz osobistą adoracją Najświętszego Sakramentu. Tradycyjnie rekolekcje prowadził o. Mihovil Filipović SMM. (zob. galerię)

Czytaj więcej...