Piąte Międzynarodowe Spotkanie Montfortańskie

Już po raz 5 w Saint Laurent sur Sèvre odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Montfortańskie.

Temat spotkania brzmiał: Otwórz Swoje życie Jezusowi Chrystusowi.

Organizatorzy zaczerpnęli go z Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie do NMP, autorstwa św. Ludwika Grignion de Montfort. „Jezus jest naszym jedynym Życiem, które ma nas ożywiać” czytamy pod nr 61 Traktatu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich kontynentów. Obecni też byli Polacy. Możliwe to było dzięki braciom św. Gabriela z Częstochowy. Jest to zgromadzenie założone przez samego św. Ludwika Grignion z Montfort, które od 15 lat duchowością św. Ludwika promienieje na cały Polskę.

Międzynarodowe Spotkania Rodziny Montfortańskiej to czas, kiedy to Jezus Chrystus puka do ludzkich serc – zaproszonych by odpowiedzieć na powołanie otrzymanie na chrzcie św.: „Osiągnąć świętość dzieci Bożych przez doskonałą miłość”. Taka jest właśnie linia nauczania, którą zostawił św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.

Przybliża się 300 lat od śmierci świętego z Montfort i aż trudno w to uwierzyć, ale Jego duchowość jest wciąż aktualna i jakby skrojona na miarę naszych czasów. Coraz więcej ludzi wchodzi na drogę wytyczoną przez Montforta. Wielu z nich dało tego świadectwo właśnie podczas spotkania w Saint Laurent.

Kolejne Międzynarodowe spotkanie Rodziny Montfortańskiej zaplanowane jest na 2016 r.

Zobacz filmy...

Polsko-Chorwackie spotkanie Noworoczne

  

    15 stycznia 2014 r. Dom Pielgrzyma „Amicus“ znajdujący się w Warszawie przy ul. Hozjusza 2 zorganizował pierwsze Noworoczne spotkanie polsko-chorwackie. Spotkaniu przewodniczył proboszcz parafii św. Stanisława Kostki ks. Prałat Tadeusz Bożełko, a głównymi gośćmi byli między innymi Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce dr sc. Andrea Bekić oraz w imieniu zarządu Towarzystwa Polsko-Chorwackiego w Warszawie pani Beata Przybyszewska-Kujawa. Główną atrakcją spotkania były kolędy w języku chorwackim śpiewane wraz z o. Mihovilem Filipovićem przez zespół występujący w regionalnych strojach chorwackich.

Zobacz galerię...

Stowarzyszenie Maryi Królowej Serc w Polsce

 

     22 listopada 2013 r. zostało wydane Imprimatur na druk Statutu Stowarzyszenia „Maryi Królowej Serc” przez Księdza Arcybiskupa Wacława Depo.

bp. Wacław Depo

Stowarzyszenie „Maryi Królowej Serc” działa w wielu krajach od momentu zatwierdzenia go przez go przez Kongregację do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, dziś również i w Polsce.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montort pragnął wspólnotowego wymiaru działalności apostolskiej, szczególnie poprzez rozpowszechnianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, opisanego szeroko w Traktacie. Jego życzeniem było, aby osoby poświęcające się Jezusowi przez ręce Maryi, mogły znaleźć jakieś „bractwo”, które pozwoliłoby im spotykać się i lepiej owo poświęcenie przeżywać. „Ci, którzy pragną praktykować to szczególne nabożeństwo, które nie ustanawia bractwa - jakkolwiek należałoby sobie tego życzyć …” (T 227).

To pragnienie urzeczywistniło się, a ci, którzy przeczytali Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, dokonali już aktu poświęcenia siebie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi i akceptują Statut Stowarzyszenia „Maryi Królowej Serc” mogą do niego dołączyć.

 

Rekolekcje maryjne - zakończenie

      W dniach od 5-8 grudnia 2013 r. w Domu Świętego Gabriela prowadzonym przez Zgromadzenie Braci Montfort św. Gabriela w Częstochowie, odbyły się rekolekcje zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie. Miały one na celu przygotować uczestników do całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg. nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Przez 3 dni do tego ofiarowania przygotowywał wszystkich chętnych o. Mihovil Filipović ze Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Towarzystwa Maryi (S.M.M.)

     Rekolekcje rozpoczęły się wieczorną Mszą św., podczas której uczestnicy zostali wprowadzeni w ducha rekolekcji. Po Mszy św. i kolacji odbyło się pierwsze spotkanie, na którym wszyscy zebrani przedstawili się sobie i wysłuchali wstępu do ośmiu konferencji przewidzianych na kolejne dni. Tego pierwszego wieczoru zadaliśmy sobie pytania: „Dlaczego to właśnie mnie Bóg wybrał, abym był/była chrześcijaninem?”, „Kto to jest chrześcijanin?”, „Kto to jest święty?” Abyśmy mogli odpowiedzieć sobie na te podstawowe pytania, o. Mihovil zachęcał nas, abyśmy otworzyli się na słuchanie Boga. Okazja do takiego słuchania była zaraz po pierwszym spotkaniu, kiedy to wszyscy zostali zaproszeni na adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę wieczorną.

Czytaj więcej...