Nowennna Narodu Polskiego na 1050 Rocznicę Chrztu Świętego

Propozycja dla Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc i wszystkich chętnych na rok 2016.

Nowenna Narodu Polskiego na 1050 Rocznicę Chrztu Świętego

W formie 9 - dniowej nowenny dla każdego z 16 województw - 144 dni modlitwy.

 

1. Intencją nowenny jest:

 • dziękczynienie za dar Chrztu Świętego Polskiego Narodu
 • odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych poprzez indywidualne zawierzenie [albo odnowienie zawierzenia] się Jezusowi przez Maryję, jako niewolnicy miłości na wzór sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Świętego Jana Pawła II
 • przebłaganie i zadośćuczynienie za niewierności i odstępstwa od Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego
 • odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego

 

2. Na każdy dzień nowenny proponujemy:

 • Hymn do Ducha Świętego
 • jedną część Różańca Świętego
 • Drogę Krzyżową w piątek poza okresem Wielkanocnym i Bożego Narodzenia
 • Litanię Narodu Polskiego
 • post w intencji przebłagalnej za niewierność wobec konkretnego Ślubu Jasnogórskiego
 • adoracja wynagradzająca
 • indywidualne odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 

4. Na cały okres nowenny (25.01.2016 - 16.06.2016 r.) - przeczytanie „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” lub „Tajemnicy Maryi” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

 

5. W ostatni dzień nowenny - Msza Święta w intencji konkretnego województwa z odnowieniem Jasnogórskich Ślubów i spowiedź, jeżeli jest potrzebna.

 

Terminy „Nowenny Narodu Polskiego na 1050 Rocznicę Chrztu Świętego” na dane województwo:

 1. Województwo dolnośląskie (25.01.2016 - 02.02.2016)
 2. Województwo kujawsko - pomorskie(03.02.2016 - 11.02.2016)
 3. Województwo lubelskie (12.02.2016 - 20.02.2016)
 4. Województwo lubuskie (21.02.2016 - 29.02.2016)
 5. Województwo łódzkie (01.03.2016 - 09.03.2016)
 6. Województwo małopolskie (10.03.2016 - 18.03.2016)
 7. Województwo mazowieckie (19.03.2016 - 27.03.2016)
 8. Województwo opolskie (28.03.2016 - 05.04.2016)
 9. Województwo podkarpackie (06.04.2016 - 14.04.2015)
 10. Województwo podlaskie (15.04.2016 - 23.04.2016)
 11. Województwo pomorskie (24.04.2016 - 02.05.2016)
 12. Województwo śląskie (03.05.2016 - 11.05.2016)
 13. Województwo świętokrzyskie (12.05.2016 - 20.05.2016)
 14. Województwo wielkopolskie (21.05.2016 - 29.05.2016)
 15. Województwo zachodniopomorskie (30.05.2016 - 07.06.2016)
 16. Województwo warmińsko - mazurskie (08.06.2016 - 16.06.2016)

 

Zobacz zgłoszenia

Uwaga: zgłoszenia są uzupełniane 1-2 razy na dobę.

Zgłoś swój udział modlitewny w nowennie

 

 

Teksty przyrzeczeń Ślubów Jasnogórskich na kolejne dni nowenny do modlitwy przebłagalnej i wynagradzającej:

Dzień 1. ,,Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym."

Dzień 2. ,,Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię - pod przewodem Kościoła katolickiego - do Ojczyzny wiecznej."

Dzień 3. ,,Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu."

Dzień 4. ,,Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską."

Dzień 5. ,,Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.”

Dzień 6. ,,Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości."

Dzień 7. ,,Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej."

Dzień 8. ,,Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia."

Dla jednej nowenny powinno być minimalnie 9 osób - na każdy dzień jedna osoba.  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie, aby Bóg zrealizował swój plan wobec Narodu Polskiego dla dobra całego Kościoła Powszechnego.

 

Jubileusz Trzechsetnej Rocznicy Śmierci św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

 

ZAPROSZENIE

na uroczyste rozpoczęcie obchodów przygotowujących do

TRZECHSETNEJ Rocznicy śmierci Świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort

28 - IV- 2015 r. – 11- IX - 2016 r.

Montfort

Zgromadzenie Montfortianów (smm – sg) i Stowarzyszenie Maryi Królowej Serc

mają zaszczyt zaprosić na inaugurację obchodów przygotowujących do 300 rocznicy śmierci świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Termin: 28 kwietnia 2015 r.

Czytaj więcej...

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP w audiobooku

     Po 300 latach od śmierci św. Ludwika Marii Grignion de Montfort ukaże się w Polsce pierwsza edycja Traktatu o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny w postaci audiobooka. Dzięki temu wydaniu dzieło Montforta będzie dostępne dla osób niewidomych oraz wszystkich mających ograniczenia czasowe, będące przyczyną niemożności zapoznania się z książką.

POBIERZ AKT OFIAROWANIA W MP3

     Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny jest dziełem przedstawiającą nam prostą i najszybszą drogę do zjednoczenia się z naszym Zbawicielem przez najbardziej doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Właśnie na tej książce swoją pobożność maryjną budował nasz rodak Ojciec święty Jan Paweł II, który kilkakrotnie podkreślał to w swoich wypowiedziach, a przede wszystkim w liście do rodzin montfortańskich napisanym z okazji 160 rocznicy opublikowania Traktatu.

Do końca maja audiobook powinien ukazać się w księgarni Braci Montfort św. Gabriela w Częstochowie.

Rekolekcje dla Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

 

R E K O L E K C J E

dla LEGIONU MAŁYCH RYCERZY MIŁOSIERNEGO SERCA JEZUSOWEGO

i dla wszystkich zainteresowanych oraz uczestników X Pielgrzymki Zawierzenia Legionu Matce Bożej na Jasnej Górze

Totus Tuus

17-19 kwietnia 2015 r.

Rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym im. Jana Pawła II w Częstochowie ul. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1

Informacje szczegółowe i zapisy: Maria tel. 22 7816781 kom. 664 035 180

 

Czytaj więcej...