Download PDF download

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről - D. A MÁRIA-TISZTELET TÖKÉLETES GYAKORLÁSA

Spis treści

 

[D. A Mária-tisztelet tökéletes gyakorlása]

118. Mindezek után ünnepélyesen kijelentem, hogy miután majdnem minden könyvet elolvastam a Szentséges Szűz tiszteletéről, és miután bizalmas beszélgetést folytattam az utóbbi idők legszentebb életű és legbölcsebb személyeivel, nem került tudomásomra és nem tanultam olyan ájtatossági gyakorlatot a Szent Szűzhöz, amely hasonló lenne ahhoz, amelyről beszélni akarok, amely a lélektől több áldozatot követelne Istenért, amely jobban kiüresítené önmagától és önszeretetétől, amely hűségesebben megtartaná a kegyelemben és a kegyelmet benne, amely tökéletesebben és könnyebben egyesítené Jézussal, és végül amely dicsőségesebb lenne Istenre, üdvözítőbb a lélekre és hasznosabb a felebarátra nézve.

119. Mivel ennek az ájtatosságnak a lényege az általa kiépítendő bensőben van, nem egyformán érti meg mindenki. Egyesek megállnak a külsőségeinél, és nem mennek tovább; ők lesznek a legtöbben. Mások, kevesebben, behatolnak a belsejébe, de csak az első fokát érik el. Ki jut majd a másodikra? Ki éri el a harmadikat? S végül, ki marad azon állandóan? Egyedül az, akinek Jézus Krisztus Lelke feltárja ezt a titkot. Ő maga fogja odavezetni a hűséges lelket, hogy erényről erényre, kegyelemről kegyelemre, világosságról világosságra haladva elérje önmaga átalakulását Jézus Krisztusban, életkorának teljességét a földön és dicsőségének teljességét a mennyben.