Nowennna Narodu Polskiego na 1050 Rocznicę Chrztu Świętego

Propozycja dla Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc i wszystkich chętnych na rok 2016.

Nowenna Narodu Polskiego na 1050 Rocznicę Chrztu Świętego

W formie 9 - dniowej nowenny dla każdego z 16 województw - 144 dni modlitwy.

 

1. Intencją nowenny jest:

 • dziękczynienie za dar Chrztu Świętego Polskiego Narodu
 • odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych poprzez indywidualne zawierzenie [albo odnowienie zawierzenia] się Jezusowi przez Maryję, jako niewolnicy miłości na wzór sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Świętego Jana Pawła II
 • przebłaganie i zadośćuczynienie za niewierności i odstępstwa od Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego
 • odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego

 

2. Na każdy dzień nowenny proponujemy:

 • Hymn do Ducha Świętego
 • jedną część Różańca Świętego
 • Drogę Krzyżową w piątek poza okresem Wielkanocnym i Bożego Narodzenia
 • Litanię Narodu Polskiego
 • post w intencji przebłagalnej za niewierność wobec konkretnego Ślubu Jasnogórskiego
 • adoracja wynagradzająca
 • indywidualne odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

 

4. Na cały okres nowenny (25.01.2016 - 16.06.2016 r.) - przeczytanie „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” lub „Tajemnicy Maryi” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

 

5. W ostatni dzień nowenny - Msza Święta w intencji konkretnego województwa z odnowieniem Jasnogórskich Ślubów i spowiedź, jeżeli jest potrzebna.

 

Terminy „Nowenny Narodu Polskiego na 1050 Rocznicę Chrztu Świętego” na dane województwo:

 1. Województwo dolnośląskie (25.01.2016 - 02.02.2016)
 2. Województwo kujawsko - pomorskie(03.02.2016 - 11.02.2016)
 3. Województwo lubelskie (12.02.2016 - 20.02.2016)
 4. Województwo lubuskie (21.02.2016 - 29.02.2016)
 5. Województwo łódzkie (01.03.2016 - 09.03.2016)
 6. Województwo małopolskie (10.03.2016 - 18.03.2016)
 7. Województwo mazowieckie (19.03.2016 - 27.03.2016)
 8. Województwo opolskie (28.03.2016 - 05.04.2016)
 9. Województwo podkarpackie (06.04.2016 - 14.04.2015)
 10. Województwo podlaskie (15.04.2016 - 23.04.2016)
 11. Województwo pomorskie (24.04.2016 - 02.05.2016)
 12. Województwo śląskie (03.05.2016 - 11.05.2016)
 13. Województwo świętokrzyskie (12.05.2016 - 20.05.2016)
 14. Województwo wielkopolskie (21.05.2016 - 29.05.2016)
 15. Województwo zachodniopomorskie (30.05.2016 - 07.06.2016)
 16. Województwo warmińsko - mazurskie (08.06.2016 - 16.06.2016)

 

Zobacz zgłoszenia

Uwaga: zgłoszenia są uzupełniane 1-2 razy na dobę.

Zgłoś swój udział modlitewny w nowennie

 

 

Teksty przyrzeczeń Ślubów Jasnogórskich na kolejne dni nowenny do modlitwy przebłagalnej i wynagradzającej:

Dzień 1. ,,Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym."

Dzień 2. ,,Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię - pod przewodem Kościoła katolickiego - do Ojczyzny wiecznej."

Dzień 3. ,,Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu."

Dzień 4. ,,Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską."

Dzień 5. ,,Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.”

Dzień 6. ,,Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości."

Dzień 7. ,,Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej."

Dzień 8. ,,Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia."

Dla jednej nowenny powinno być minimalnie 9 osób - na każdy dzień jedna osoba.  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej inicjatywie, aby Bóg zrealizował swój plan wobec Narodu Polskiego dla dobra całego Kościoła Powszechnego.