Drabina do nieba

 

Nie dopuść, aby cię ten świat zniewolił i wygrał.
Nie raduj się, kiedy ci ofiaruje swoje zabawy.
Nie smuć się, kiedy ofiaruje ci swoje troski.
Bądź wolny, wolnością, którą obdarzył cię twój Stwórca.

Praktykuj tę wolność chodząc w wierze, nadziei i miłości.
Patrz na Prawdę, która się nieustannie objawia i uwalnia cię.
Niechaj twoje serce i dusza cieszy się danymi ci obietnicami.
Praktykuj swoją wolność w Bogu i dla Boga.

Na drabinie są stopnie, które musisz przejść, aby osiągnąć cel.
Z jednej strony nie możesz czynić zła, ale z drugiej masz czynić dobro.
Wybierz drogę, aby iść nią prosto i odważnie.
Tylko jedną drogą idzie się do nieba: Drogą, która jest Prawdą i Życiem.

Ta Droga ma imię, ona nie jest bez imienia, nie jest bezosobowa.
Ona jest święta i nazywa się odkupienie – Jezus Chrystus - Bóg i Człowiek, który prowadzi do celu.
Zdecyduj się wiec na wiarę, a nie na religię.
Bóg, który się objawił jest Osobą, a nie filozofią.

On jest żywy i z Nim można się spotkać.
Zapragnij Go całym sercem i duszą, i kochaj Go jak nikogo innego.
Stopnie drabiny idą do góry przez zwycięstwo nad grzechem.
Przeciw siedmiu grzechom głównym, buduj siedem cnót, niech będą jak zbroja do walki.

Na początku jest zawsze łaska, na którą z pokorą musisz odpowiedzieć.
Potem to Twoja walka, z wiernością i wytrwałością do końca.

Łaska wiary, daje światło, aby rozumem rozeznać wolę Bożą.
Łatwiej wtedy odrzucić swoją wolę i być gotowym do posłuszeństwa Bogu.
Wiara to cnota, poprzez którą przyjaźnisz się z Bogiem w Jego przymierzu.
Bóg jest wierny, nie lękaj się, to w Nim pokładaj swą nadzieję w drodze do Nieba.

Nadzieja, to cnota, która wypływa z wiary i daje świadectwo, że Bóg jest dobry.
Jego obietnice niech będą twoją perspektywą, która rozszerza granice twoich możliwości.
Z nadzieją zwyciężasz ciemność twojego umysłu i skąpstwo, aby stać się darem dla innych.
Być człowiekiem nadziei, to twój skarb, to piękno twojego powołania.

Miłość, to cnota królewska, ona wszystko przekształca i przemienia.
Jest ubraniem, które się nie niszczy i nie starzeje. Pokonuje zazdrość i nienawiść.
Miłość jest mocniejsza od każdego zła i grzechu. Jest życiem w Bogu.
Z cnotą miłości można osiągnąć wszystko, bez niej nic.

Miłość jest cierpliwa i mężna, daje moc w cierpieniu i w pokusach.
Miłość nigdy Cię nie opuści, zwycięży każde zło.
Miłość to Bóg, który zamieszkał w Tobie dla ciebie i dla drugiego człowieka.
Patrz więc na Boga i w Nim, i z Nim pokonaj każde zło.

Miłość jest mądra, bo dobrze wie jak wykorzystać dany nam czas.
Miłość nie pozwala, byś był letni i leniwy, zawsze daje ci nowy zapał.
Człowiek, który ją posiada, jest przygotowany na czas pokusy i walki.
Miłość kocha krzyż i nim się chlubi, jak największym przyjacielem.

Miłość jest wiedzą, widzi to, czego inni bez miłości nie wiedzą.
Widzi Boga, Ojca w Synu i Syna w Ojcu.
Miłość jest zawsze aktywna i kreatywna, wszystko podnosi.
Miłość nadaje sens każdej rzeczywistości. Jest większa od śmierci.

Ostatnim stopniem drabiny do nieba jest sam Bóg!
W miłości zjednoczymy się z Bogiem, który jest Miłością.
W Bogu jest jedność i komunia wszystkich świętych.
To On Bóg jest celem i sensem naszej drabiny do nieba.

(Częstochowa, 19.10.2013.)
o. Mihovil Filipović, SMM