Maryja Miejscem Bożego Objawienia

 

O piękna Pani, Matko moja i Królowo, Najświętsza Maryjo,
Twoje Serce bogate w cnoty, jest ziemskim rajem.
W Nim jest miejsce Najwyższego Króla, Pana i Boga.
Chcę w Tobie znowu poświęcić się swojemu Panu i Zbawicielowi.

Jestem zachwycony Twoją pokorą, która czyni Cię wielką.
Ona Cię okrywa i chroni jak płaszcz, jest Twoim skarbem.
Pragnę być pod tym Twoim płaszczem i uczyć się pokory.
Pragnę być Twoim dzieckiem, według Twoich cnót, Maryjo Dziewico.

Ty jesteś darem Najwyższego dla ludzkości na drodze zbawienia.
Ty jesteś skarbem dla serc, które Cię przyjmują do siebie.
Ty jesteś Matką i miejscem, w którym Bóg stał się człowiekiem.
Ty z Twoim Synem nieustannie prowadzisz nas i przybliżasz do Boga.

Maryjo jesteś pełna ognia Ducha Świętego.
Ty jesteś kochającą Oblubienicą, pełną miłości.
Ty jesteś pełna łaski Ducha Świętego, który ogarnął Cię swoją mocą.
Ty jesteś żywą Ewangelią, która zapala i nawraca serca ludzkie.

Chcemy dziś wołać z błogosławionym Janem Pawłem „daj mi serce swoje”!
Maryjo, daj nam swoje serce, serce zapalone ogniem miłości.
Daj nam swoje serce Maryjo, gotowe do słuchania i służenia.
Niechaj i w nas, Twoje Serce, będzie miejscem Bożego objawienia.

Niechaj i w naszym/moim sercu, w którym Ty jesteś Królową,
dziś zapali się nowy ogień Ducha Świętego,
abyśmy doświadczyli wielkości Boga i Jego mocy,
aby ten ogień dotarł do krańców ziemi i rozpalił każdego człowieka.

Dzisiaj Maryjo odnawiamy nasze przyrzeczenia, osobiste i wspólnotowe.
Dzisiaj jest dzień łaski dla Twojego ludu tutaj zgromadzonego.
Dzisiaj wyrzekamy się grzechu, szatana, samych siebie i mądrości tego świata.
Dzisiaj odnawiamy nasze chrześcijańskie powołanie akceptując krzyż i życie w Jezusie Chrystusie.

Dzisiaj o Maryjo, tak jak Jan Apostoł, chcemy Cię wziąć do naszego życia.
Dzisiaj Tobie, o Maryjo, powierzamy naszą drogę i drogę przyszłych pokoleń.
Dzisiaj Tobie, o Maryjo, ofiarujemy Odnowę w Duchu Świętym i naszą służbę w niej.
Dzisiaj o Maryjo, zapraszamy Cię, abyś była i została naszą Przewodniczką w każdej rzeczywistości.

Więc nie lękaj się dziś, by znowu, albo po raz pierwszy zdecydować się być świętym.
Twojej świętości potrzebuje Odnowa, Kościół, twój naród Polski.
Tylko święci mają Boży Ogień, który ten świat zapala nie niszcząc go, ale przemieniając.
To nasza misja: pozwolić Duchowi Świętemu, by nas kształtował i przemieniał przez Maryję, w płomiennych apostołów dla tego świata.

 

(Częstochowa, 26.10.2013.)
o. Mihovil Filipović, SMM