Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Więcej modlitw: Litanie, Litanie do Maryji

Autor: Janiszewski Krzysztof

The Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to modlitwa dedykowana Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Jest to jedna z najpiękniejszych modlitw maryjnych, często odmawiana podczas uroczystości Wniebowzięcia. Litania składa się z różnych wezwań i próśb do Maryi, w tym prośby o Jej wstawiennictwo, uwolnienie od przywiązania do doczesności, ochronę przed złymi duchami oraz o spokojną śmierć. Jest to ukochane nabożeństwo w Polsce, gdzie Maryja jest również uznawana za patronkę kraju. Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest nieodłączną częścią pobożności maryjnej i jest odmawiana przez wielu wierzących.

Wnioski kluczowe:

 • Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to modlitwa dedykowana Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.
 • Jest to jedna z najpiękniejszych modlitw maryjnych, często odmawiana podczas uroczystości Wniebowzięcia.
 • Modlitwa składa się z różnych wezwań i próśb do Maryi, w tym prośby o Jej wstawiennictwo i ochronę.
 • Litania jest ważnym elementem pobożności maryjnej i jest odmawiana przez wielu wierzących.
 • Maryja jest również uznawana za patronkę Polski.

Note: Since the text is in Polish, I cannot fully read or understand it. Please make sure to double-check for any grammatical or contextual errors.

O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim Synem

W tej części litanii zwracamy się do Maryi, uznając jej silne pragnienie bycia zjednoczoną ze swoim Synem, Jezusem. Podkreślamy jej głębokie pragnienie i oddanie w realizacji planu Bożego. Modlitwa wspomina różne wydarzenia i aspekty życia Maryi, takie jak jej błogosławiona śmierć, obecność świętych i aniołów podczas jej przejścia, oddanie czystej duszy Bogu oraz świętość jej ciała, które było mieszkanie Boskiej obecności. Litanie również chwalą radosny pogrzeb ciała Maryi, towarzyszący mu śpiew aniołów i podkreślają fakt, że jej ciało nie uległo rozkładowi.

Modlitwy maryjne

Nasza uczestnicząca w nabożeństwie coraz bardziej pogłębiająca się modlitwa liturgiczna „Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny” ma czasem 28, czasem więcej wezwań, które ukazują niniejsze misteria Bożej matki; cząstkowe można pominąć, a nawet zmieniać kolejność, aby pokazywały szczególnie chwiejne chrześcijańskie sumienie (koniecznie jednak w świadomości, że jest to suma misteriów Wniebowzięcia). Wymienia List imienia Maryi, by każde odwoływanie się do Matki Bożej zawsze nas skierowało także ku jej Synowi, Jezusowi.

Od zbytecznego przywiązania do stworzenia, wybaw nas wstawieniem się Twoim

Ta część litanii zawiera prośby o wybawienie i ochronę. Prosimy o wolność od nadmiernego przywiązania do doczesnych dóbr i stworzeń. Wierni proszą o wstawiennictwo Maryi, aby pomogła im pokonać materializm i znaleźć prawdziwe spełnienie w Bogu. To przypomnienie, że dobra materialne nie powinny być celem życia, ale środkiem służącym służbie i czci dla Boga.

W tej części litanii podkreśla się także rolę Maryi jako patronki Polski i Jej królewskiego panowania w niebie, uznając Ją za Królową Nieba.

Maryja Królowa Nieba

Modlitwa do Maryi jest drogą, która prowadzi nas ku uwolnieniu od przywiązania do materialnych dóbr i pomaga nam skupić się na ważnych wartościach duchowych. Maryja, jako patronka Polski i Królowa Nieba, jest naszą orędowniczką w niebie, gotową nas wesprzeć i wybawić z trudnych sytuacji.

Modlitwy maryjne, takie jak Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny czy koronka do Matki Bożej, umożliwiają nam zacieśnienie relacji z Maryją i zbliżenie się do Boga poprzez Jej macierzyńską troskę.

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas

W tym fragmencie litaniiau Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, pokornie stwierdzamy naszą grzeszność i potrzebę miłosierdzia Bożego. Skromnie prosimy Maryję o orędownictwo w imieniu grzeszników. Modlitwa ta szuka pocieszenia, wsparcia i ochrony dla tych, którzy cierpią i stawiają czoła trudnościom. Wzbudza prośbę skierowaną do Maryi o obronę wiernych przed podstępnymi działaniami złych duchów i o zapewnienie im spokojnej i świętej śmierci. Ten fragment podkreśla uniwersalną potrzebę przebaczenia i odkupienia.

„Módlmy się for „My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas”

Jesteśmy świadomi swojej grzeszności i ograniczeń. Zniewoleni przez nasze przywiązanie do grzechu, szczerze zwracamy się do Maryi, Matki Bożej, prosząc o Jej wstawiennictwo w naszych próbach. Ona jest naszą współ-towarzyszką w naszym grzesznym ludzkim doświadczeniu. Oferuje nam współczucie, wyrozumiałość i pocieszenie podczas naszych trudności. Czymś, czego my, jako niedoskonali ludzie, naprawdę potrzebujemy, jest miłosierdzie Boże. Prosimy Maryję, aby obroniła nas przed siłami zła i zaprowadziła nas na drogę pojednania i zbawienia.

Zwracamy się do Maryi jako

 • Naszej Matki i Orędowniczki
 • Osoby, która jest bliska Bogu i może nam pomóc zbliżyć się do Niego
 • Osoby, która zna nasze pragnienia i potrzeby lepiej niż ktokolwiek inny
 • Osoby, która wie, jakie są nasze słabości i troszczy się o nasze dobro

Serdecznie prosimy Maryję, aby wysłuchała naszych pokornych modlitw i przyczyniła się do naszego duchowego rozwoju. Wierzymy, że Jej miłość, obszernie opisana w tej litani, przyniesie nam pocieszenie i zbawienie.

modlitwa za grzeszników

„Przez modlitwę za grzeszników stajemy się uczestnikami Jego zbawczego dzieła.”

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

W tej części litanii skupiamy się na Baranku Bożym, Jezusie Chrystusie, który gładzi grzechy świata. Echo Jego miłosierdzia dotyka serc wierzących, a my prosimy Go o wstawiennictwo. Nasza modlitwa uzmysławia nam potrzebę przebaczenia i zbawienia oraz pragnienie otrzymania Bożego miłosierdzia przez ofiarę Jezusa. Powtarzanie słów „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata” podkreśla centralną rolę Chrystusa w odpuszczeniu grzechów i podkreśla ważność szukania Jego miłosierdzia.

W modlitwie do Baranka Bożego doskonale wyraża się nasze zrozumienie, że tylko On może odkupić nasze grzechy i uświęcić nasze dusze. Jezus jest naszym Pasterzem i Wyzwolicielem, który z miłością przyjmuje nasze prośby o przebaczenie i nawrócenie.

„Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiluj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.”

Jako wierzący pragniemy zostawić nasze grzechy w ręce Jezusa i zaakceptować Jego miłosierdzie. Dzięki Jego ofierze na krzyżu, mamy nadzieję na wyzwolenie od grzechu i drogę do zbawienia. Poprzez powtarzanie tych słów, podkreślamy nasze zobowiązanie do pokuty i wierności Ewangelii.

Modlitwa o przebaczenie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wstawiaj się za nami, przepuść nam, Panie. Prosimy Cię, Panie, o Twoje miłosierdzie i przebaczenie naszych grzechów. Przyjmij nasze skruchy i nawrócenie, umacniaj nasze serca wiernością Tobie. Pokaż nam drogę do świętości i udziel nam łaski, abyśmy z ufnością kroczyli Twoimi śladami. Amen.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

Modlitwy maryjne, takie jak Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i koronka do Matki Bożej, wprowadzają nas w duchową łączność z Maryją i Jej Synem, Jezusem Chrystusem. Jako wierni, szukamy ich wstawiennictwa i opieki w naszym życiu. Oddając nasze grzechy Barankowi Bożemu, prosimy o Jego miłosierdzie i odkupienie, wiedząc, że tylko przez Jego ofiarę możemy uzyskać zbawienie.

Módlmy się

Połączeni w duchowej łączności z Matką Bożą, pragniemy zakończyć tę piękną modlitwę z wiarą i ufnością w wieczną chwałę, jaką Jezus Chrystus obiecał dla nas. Patrząc na Maryję, pełną pokory i posłuszeństwa, dostrzegamy jej wywyższenie przez Boga i niezwykłą rolę jako Matki Jezusa. Z wiarą prosimy o wstawiennictwo Maryi, wierząc, że przez jej orędzie możemy wkroczyć do wiecznej chwały, obiecanej przez Chrystusa. Kończąc naszą modlitwę, wypowiadamy tradycyjne katolickie zakończenie: „Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Wniosek

Modlitwa Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest wyrazem oddania i czci wobec Uwielbienia Najświętszej Maryi Panny. To potężne błaganie do Maryi, proszące o Jej wstawiennictwo i opiekę. Odmawianie tej litanii podczas obchodów Wniebowzięcia lub jako osobiste nabożeństwo, pozwala nam pogłębić nasze duchowe więzi z Maryją i szukać Jej wskazówek w naszym życiu. Modlitwa ta przypomina nam o roli Maryi jako miłosiernego i skutecznego orędownika oraz naszym poleganiu na Jej modlitwie.

Nabożeństwo maryjne i duchowe związanie z Maryją

 • Modlitwa Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest często włączana do nabożeństwa maryjnego, które ma na celu pogłębienie naszej więzi z Matką Bożą.
 • Podczas odmawiania litani, utożsamiamy się z Maryją, wyrażając naszą miłość, oddanie, i podziw dla Jej życia i roli w historii zbawienia.
 • Modlitwa ta pomaga nam zbliżyć się do Maryi jako Matki i Przyjaciółki, z którą możemy podzielić się naszymi troskami, prośbami, i radościami.

Siła modlitw maryjnych w naszym życiu duchowym

„Modlitwy maryjne stanowią ważny aspekt naszego życia religijnego. Obracając się do Maryi, możemy doświadczyć Jej nieskończonej miłości i łaski.”

Św. Jan Paweł II

Modlitwa Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny umacnia naszą więź z Maryją i przypomina nam o naszej zależności od Jej wiary i modlitwy. Jest to forma oddania i szacunku dla Matki Bożej oraz prośba o Jej wstawiennictwo u Syna. Rekolekcje maryjne, koronka do Matki Bożej i inne modlitwy maryjne stanowią nieodłączną część naszej drogi duchowej. Dzięki nim, możemy wzrastać w naszej wierze, czuć się bezpieczni i chronieni w matczynych ramionach Maryi, oraz zbliżyć się do Chrystusa.”

Podsumowując, Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest wyjątkową modlitwą, która łączy nas z Maryją i umacnia naszą relację z Bogiem. Jej piękno i siła leżą w prostocie i skupieniu się na Maryi jako naszej Matce i Miłosiernym Obrusie. Odmawiając tę litanie, możemy czerpać z Jej mądrości, łaski i miłości, a także polegać na Jej wstawiennictwie w naszych prośbach i potrzebach duchowych. Modlitwa ta jest wyrazem naszej nabożności do Maryi, która jest dla nas wzorem doskonałości i przykładem w życiu duchowym.

Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – tekst litani

Text Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest pięknym zbiorem wezwań i próśb skierowanych do Najświętszej Maryi Panny. Składa się z różnych próśb o wstawiennictwo, wybawienie i ochronę przed złem. Modlitwa ta uznaje również integralną rolę Maryi w planie zbawienia poprzez Jej zjednoczenie z Jezusem i jej wniebowzięcie. Recytowanie litanii pozwala osobom wyrazić swoją pobożność i szukać wstawiennictwa Maryi w ich życiu.

„O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim Synem, módl się za nami.”

Modlitwy maryjne stanowią ważny element duchowego życia katolików. Poprzez modlitwy takie jak Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny czy koronka do Matki Bożej, wierni mogą pielęgnować swoją więź z Maryją, Matką Bożą. Modlitwy te umożliwiają szukanie Jej wstawiennictwa, prowadzą do wzrostu miłości, ufności i oddania wobec Najświętszej Maryi Panny. Dzięki tym modlitwom, możemy pogłębiać naszą relację z Maryją i zbliżać się do Boga poprzez Jej matczyną opiekę.

Przykładowa modlitwa:

O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim Synem, módl się za nami.

O Maryjo, która z nadprzyrodzoną miłością umiłowałaś Boga, módl się za nami.

O Maryjo, która bez grzechu pierworodnego byłaś obdarzona, módl się za nami.

O Maryjo, która byłaś wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna, módl się za nami.

 • Zwyczajnie each thing considered, recytuj w wyznaczonym czasie
 • Odpowiedz żalem za swoje grzechy i ofiaruj żal za całe rodziny
 • Okazuj dar miłości świętemu Bogu: byciem dobrej woli, wykonując swoje obowiązki, modlitwą. Przedłuż to trwanie i wynoś matkę Pańską, gdy odejdzie od ciebie.
 • Idź do kościoła celebrować uroczystość i zastanów się nad jej znaczeniem.

Wniebowzięcie Matki Bożej – uroczystość i znaczenie

Uroczystość Wniebowzięcia NMP, obchodzona 15 sierpnia, stanowi ważne święto w Kościele Katolickim. To czas, w którym upamiętnia się przekonanie, że na końcu ziemskiego życia Maryi została ona wzięta do nieba duszą i ciałem. Wniebowzięcie Matki Bożej, znane również jako Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (WNMP), przypomina o szczególnym miejscu i przywilejach, jakie zostały Maryi przyznane. To czas, w którym wierni oddają cześć i czczenie Matce Bożej jako Królowej Nieba i wpatrują się w nadzieję na życie wieczne.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP związana jest z mocnym oddaniem wierzycieli wobec Maryi. Modlitwy maryjne stanowią nieodłączny element praktyk religijnych związanych z wniebowzięciem Maryi. W czasie tej uroczystości, wierni składają swoje prośby, uwielbienie i podziękowanie Matce Bożej. Przez modlitwę wniebowzięcie Maryi zyskuje jeszcze większe znaczenie dla tych, którzy chcą nawiązać ściślejszą więź duchową z Matką Bożą.

Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej przypomina nam, że Maryja jako Królowa Nieba jest naszą Matką i orędowniczką w niebie. Odwołujemy się do Jej miłości, modlitwy i wstawiennictwa w naszych potrzebach, wierząc, że zwróci się do swojego Syna, Jezusa Chrystusa, w naszej intencji.

Znaczenie Wniebowzięcia Maryi wynika z jej wyjątkowej roli w historii zbawienia. Maryja, jako matka Jezusa, odegrała zasadniczą rolę w realizacji Bożego planu. Jej wniebowzięcie stanowi potwierdzenie i uznanie Jej niezwykłej świętości, bliskości Boga oraz obietnicy wiecznego życia dla wszystkich wierzących. Przez modlitwy maryjne oddajemy cześć Jej Królewskiej Osobie i wznosimy nasze prośby przez Jej wstawiennictwo.

 1. Uroczystość Wniebowzięcia NMP jest obchodzona 15 sierpnia.
 2. Modlitwy maryjne stanowią ważny element praktyk religijnych związanych z wniebowzięciem Maryi.
 3. Wniebowzięcie Maryi jest czasem, w którym oddajemy cześć i czczenie Matce Bożej jako Królowej Nieba.
 4. Nasze modlitwy są znakiem oddania i wiary w wstawiennictwo Maryi w naszych potrzebach.

Ogromne znaczenie Wniebowzięcia Matki Bożej wynika z tego, że Maryja jest orędowniczką w niebie dla wszystkich wierzących. Przez nasze modlitwy maryjne, wyrażamy naszą ufność, miłość i oddanie wobec Maryi, zdając sobie sprawę z Jej roli jako Matki i Królowej w Królestwie Nieba.

Modlitwy maryjne – ranga i znaczenie

Maryja zajmuje szczególne miejsce w katolickiej pobożności, a modlitwy dedykowane Jej, znane jako modlitwy maryjne, pozwalają wiernym nawiązać duchową łączność z Maryją. Modlitwy maryjne służą jako sposób na prośbę o wstawiennictwo Maryi, Jej przewodnictwo i ochronę. Stanowią one drogę do wyrażenia miłości, zaufania i oddania Najświętszej Maryi Pannie. Angażując się w modlitwy maryjne takie jak Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny czy koronka do Matki Bożej, jednostki pogłębiają swoje relacje z Maryją i zbliżają się do Boga poprzez Jej macierzyńską troskę.

Maryja Królowa Nieba – patronka i orędowniczka

Maryja Królowa Nieba jest uznawana za Królową Nieba. Zajmuje szczególne miejsce honoru i wstawia się za wierzącymi w niebie. Maryja jest również czczona jako patronka Polski, a Jej macierzyńska opieka rozciąga się na polski naród. Jako Królowa Nieba, Władczyni obok swego Syna, Jezusa, kontynuuje orędowanie za potrzebami i modlitwami wiernych. Maryja Królowa Nieba jest potężną i ukochaną postacią w religijnej pobożności, oferującą pociechę, kierownictwo i pomoc tym, którzy zwracają się do Niej o wsparcie.

FAQ

Q: What is Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny?

A: Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny is a prayer dedicated to the Assumption of the Blessed Virgin Mary. It is a beautiful Marian prayer recited during the celebration of the Assumption.

Q: What is the significance of Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny?

A: The litany is a beloved devotion in Poland, where Mary is recognized as the patroness of the country. It allows individuals to deepen their spiritual connection with Mary and seek her intercession and protection.

Q: What does the Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny consist of?

A: The litany consists of various invocations and petitions to Mary, including requests for her intercession, deliverance from attachment to the material world, protection from evil spirits, and a peaceful death.

Q: What is the role of Mary in the Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny?

A: Mary is recognized as a compassionate and powerful intercessor in the litany. Her role as the patroness of Poland and her heavenly queenship are emphasized, acknowledging her as the Queen of Heaven.

Q: Why is the Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny important?

A: The litany serves as a reminder of Mary’s role in God’s plan of salvation, her deep devotion to fulfilling that plan, and her ongoing intercession for the needs of believers. It allows individuals to express their love, trust, and devotion to the Blessed Virgin Mary.

Q: Can the Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny be recited as a personal devotion?

A: Yes, individuals can recite the Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny as a personal devotion to deepen their spiritual connection with Mary and seek her intercession in their lives.

Q: Where can I find the text of the Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny?

A: The text of the Litania na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny can be found in prayer books, Catholic websites, or by consulting with a priest or religious authority. It is a widely known and cherished prayer.

Q: What is the significance of the Assumption of the Blessed Virgin Mary?

A: The Assumption of the Blessed Virgin Mary is a significant feast in the Catholic Church. It commemorates the belief that Mary, at the end of her earthly life, was taken up, body and soul, into heaven. It is a time to honor and venerate Mary as the Queen of Heaven and reflect on the hope of eternal life.

Q: What is the importance of modlitwy maryjne (prayers to Mary)?

A: Modlitwy maryjne allow believers to establish a spiritual connection with Mary, seeking her intercession, guidance, and protection. They offer an avenue for expressing love, trust, and devotion to the Blessed Virgin Mary. Modlitwy maryjne allow individuals to deepen their relationship with Mary and draw closer to God through her maternal care.

Q: Why is Mary recognized as Maryja Królowa Nieba?

A: Maryja Królowa Nieba is recognized as the Queen of Heaven. She holds a special place of honor and intercedes for believers in heaven. Mary is also venerated as the patroness of Poland, extending her maternal care to the Polish people.