Litania do św. Szarbela

Więcej modlitw: Litanie do świętych i błogosławionych

Autor: Janiszewski Krzysztof

Aby znaleźć uzdrowienie i wsparcie w trudnych chwilach, warto udać się do patrona chorych – św. Szarbela. Litania do św. Szarbela jest modlitwą, która ma na celu prosić o zdrowie i uzdrowienie zarówno dla duszy, jak i dla ciała. To nabożeństwo jest szczególnie ważne dla osób poszukujących łaski Bożej w walce z chorobami i trudnościami życiowymi.

Litania św. Szarbela jest popularna wśród wiernych i wielu przypisuje jej niesamowite skutki. Modlitwy te mają moc oddziaływania na życie i stan zdrowia ludzi. W trakcie nabożeństwa do św. Szarbela skupiamy się na wstawiennictwie tego świętego, prosząc o uzdrowienie, ochronę i siłę do codziennego życia. To czas, w którym oddajemy nasze intencje Bogu i powierzamy się Jego miłosierdziu.

W dalszych częściach artykułu dowiecie się więcej o życiu św. Charbela, jakie modlitwy są skierowane do niego oraz jakie intencje możemy złożyć podczas modlitwy do św. Szarbela. Będziecie również mieć okazję poznać kilka ważnych modlitw, które możecie odmawiać samodzielnie w domu. Przez te modlitwy możemy nawiązać bliski kontakt z Bogiem, umocnić naszą wiarę i otrzymać potrzebne łaski.

Kim był św. Charbel?

Św. Charbel, znany również jako Szarbel Makhlouf, był maronickim duchownym, mnichem i pustelnikiem. Urodził się w Libanie w 1828 roku i zmarł w 1898 roku. Jego życie było poświęcone modlitwie, umartwieniom i kontemplacji. Po jego śmierci, liczne cuda i uzdrowienia dokonywane za jego wstawiennictwem spowodowały, że został uznany za świętego Kościoła katolickiego. Jego grób stał się miejscem pielgrzymek i modlitwy.

grób św. Szarbela

Św. Charbel, znany również jako Szarbel Makhlouf, był maronickim duchownym, mnichem i pustelnikiem. Urodził się w Libanie w 1828 roku i zmarł w 1898 roku. Jego życie było poświęcone modlitwie, umartwieniom i kontemplacji. Po jego śmierci, liczne cuda i uzdrowienia dokonywane za jego wstawiennictwem spowodowały, że został uznany za świętego Kościoła katolickiego. Jego grób stał się miejscem pielgrzymek i modlitwy.

Modlitwy do św. Szarbela

Istnieje wiele modlitw skierowanych do św. Szarbela. Modlitwa do św. Charbela może być prowadzona w różnych okolicznościach i potrzebach. Modlitewnik św. Charbela zawiera wiele modlitw skierowanych do tego świętego i może być używany jako przewodnik w modlitwie. Ważne jest także zapoznanie się z najważniejszymi modlitwami do św. Charbela, by móc je odmawiać w sposób świadomy i skoncentrowany.

modlitwy do św. Szarbela

Modlitwy do św. Szarbela oferują nam drogę do zwrócenia się o pomoc do tego świętego w różnych sytuacjach życiowych i duchowych. Są to modlitwy, które możemy odmawiać samodzielnie, a także w grupie, podczas nabożeństw i liturgii. Poprzez te modlitwy możemy nawiązać głębszą więź ze św. Szarbelem i prosić o jego wstawiennictwo w naszych potrzebach.

„Pan Bóg wyposażał św. Charbela w niezwykłą moc wstawiennictwa. Wiele osób doświadczyło cudów i uzdrowień dzięki jego modlitwom i wstawiennictwu.”

Jeden ze sposobów, aby pamiętać o modlitwie do św. Szarbela, to korzystanie z modlitewnika św. Charbela. W modlitewniku znajdują się różne modlitwy i litanie skierowane do tego świętego, które możemy stosować w różnych sytuacjach i na różne okazje. Może to być cenne narzędzie dla tych, którzy chcieliby wzbogacić swoją modlitwę do św. Szarbela i głębiej wejść w jego duchowość.

Najważniejsze modlitwy do św. Charbela

Istnieje kilka najważniejszych modlitw do św. Charbela, które są bardzo popularne wśród wiernych i zalecane we wszelkich potrzebach. Oto kilka z nich:

  1. Modlitwa do św. Charbela o uzdrowienie
  2. Modlitwa do św. Charbela o pokój serca
  3. Modlitwa do św. Charbela o dar miłości bliźniego
  4. Modlitwa do św. Charbela o łaskę wytrwania
  5. Modlitwa do św. Charbela o ochronę przed złem

Te modlitwy są uważane za istotne w kontakcie z Bogiem poprzez wstawiennictwo św. Charbela. Odmawianie ich z wiarą i zaufaniem może przynieść duchową pociechę i zbliżenie do Boga.

Modlitwa pierwszego dnia

Na początku naszego nabożeństwa do św. Charbela, odmawiamy modlitwę pierwszego dnia, prosząc o konkretną łaskę, której w tej chwili potrzebujemy. Przedstawiamy nasze intencje i składamy nasze życzenie przed obliczem Boga, ufając w moc wstawiennictwa św. Charbela. Ta modlitwa ma ważne znaczenie, gdyż umacnia naszą wiarę i polecamy wszystkie sprawy naszego życia w ręce Boga.

„O św. Charbelu, Czuwajcy i Łagodny, którego wzywamy w potrzebach naszego życia, prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo przed Bogiem. (W tym miejscu przedstaw swoje intencje łaski)… Z całego serca zwracamy się do Ciebie, błagając Cię, abyś przemówił za nami i uzyskał dla nas te łaski, których tak bardzo potrzebujemy. Wypraszaj dla nas u Boga pochwałę, uwolnienie i zbawienie. Umacniaj nas w naszej wierze i obdarzaj nas dobrami duchowymi. Amen.”

Ten pierwszy dzień modlitwy jest momentem, w którym składamy nasze życzenie łaski przed św. Charbelem i polecamy nasze sprawy w ręce Boga. To także okazja do umocnienia naszej wiary i zaufania, gdy oddajemy nasze trudności i obawy Najwyższemu. Przez modlitwę pierwszego dnia doświadczamy zbliżenia do Boga i otwieramy się na działanie Jego łaski w naszym życiu.

modlitwa pierwszego dnia

Kontynuujmy nasze nabożeństwo, krok po kroku, oddając nasze intencje i przeżywając kolejne dni modlitwy. Przez wstawiennictwo św. Charbela, możemy odkryć siłę i pocieszenie w naszej wierze, a także doświadczyć łaski Bożej, która prowadzi nas na naszej duchowej drodze.

Modlitwa drugiego dnia

Modlitwa drugiego dnia prowadzi nas do św. Charbela, którego życie było pełne doświadczenia cierpienia fizycznego i duchowego. O, św. Charbelu, prosimy Cię o wstawiennictwo w naszych trudnościach i prosimy o łaskę Bożą, abyśmy byli umocnieni w obliczu cierpienia.

Ty, który sam doświadczyłeś bólu i cierpienia, zrozumiesz naszą walkę i naszą nadzieję. Pomóż nam znaleźć siłę w Twojej modlitwie i zaufać, że Bóg przyniesie nam ulgę.

Przez Twoje przykładne życie, działające za przeciwno do logicznego myślenia tego świata, błagamy Cię o łaskę Bożą. Niech Twoje wstawiennictwo przyniesie nam pokój i siłę w obliczu każdego cierpienia.

„Pan zna twoje cierpienie i nigdy nie zostawi cię samego. Błagaj Go o łaskę i ufaj Jego miłosierdziu.”

O, św. Charbelu, weź nasze modlitwy do Boga i proś o pomoc, której tak bardzo potrzebujemy. Niech Twoje wstawiennictwo przyniesie nam łaskę Bożą i umocni naszą nadzieję w chwilach próby.

Modlitwa Drugiego Dnia
O, św. Charbelu,
proszę Cię o Twoje wstawiennictwo
w naszych trudnościach
i o łaskę Bożą, która przyniesie ulgę.

W Twojej modlitwie doświadczyłeś cierpienia
Jest to nasza nadzieja i nasze zaufanie

„Idź za Jezusem i nigdy nie opuszczaj Jego drogi. To na Tym krzyżu jest życie, pocieszenie i nadzieja.”

Prowadź nas, św. Charbelu,
W obliczu każdego cierpienia i próby
Dziel się z nami swoją siłą i nadzieją
A my będziemy zawsze polegać na Twoim wstawiennictwie.

modlitwa drugiego dnia

Modlitwa trzeciego dnia

Modlitwa trzeciego dnia skierowana jest do św. Charbela, prosząc o oświecenie naszej drogi i umocnienie naszej nadziei. Przedstawiamy nasze intencje i prosimy o wstawiennictwo. Ta modlitwa ma na celu umocnienie naszej wiary i zaufania do Boga w trudnych chwilach.

Modlitwa trzeciego dnia
Święty Charbel,
Prosimy Cię o oświecenie naszej drogi i umocnienie naszej nadziei.
Wiesz, jak łatwo tracić wiarygodność w obliczu trudności i przeciwności.
Pomóż nam zachować mocną wiarę i zaufanie do Bożego prowadzenia.
Wstaw się za nami i dopomóż nam odkryć jasne światło, które Bóg ma dla nas.
Niech Twoje wstawiennictwo umocni naszą wiarę w Boże plany i pomaga nam znaleźć właściwą drogę.
Prosimy Cię o pomoc, o tak bardzo potrzebne umocnienie i oświecenie.
Święty Charbel, módl się za nami.
Amen.

Modlitwa czwartego dnia

Modlitwa czwartego dnia skierowana jest do św. Charbela, który sam praktykował umartwienie i doświadczał cierpienia. Prosimy o wstawiennictwo w naszych próbach, prosimy o łaskę Bożą. Ta modlitwa ma na celu umocnienie naszej determinacji do pokonywania trudności i oddawania się Bogu.

Św. Charbel to wzór pokory i oddania. Jego życie i postawa ukazują nam, że umartwienie i cierpienie mogą prowadzić do zbawienia. Poprzez modlitwę czwartego dnia, chcemy wzmacniać nasze zaufanie do Boga w obliczu prób, wierząc, że przez łaskę Bożą możemy zyskać siłę do pokonywania trudności.

Modlitwa czwartego dnia – Tekst

Boże Ojcze,
Ty przez wstawiennictwo św. Charbela
pomagasz nam w naszych próbach i cierpieniach.
Daj nam łaskę pokory, abyśmy umieli ofiarować Ci nasze trudności.
Umocnij naszą determinację w pokonywaniu przeciwności losu
i prowadź nas na drodze Twojej łaski.
Prosimy Cię o Twą dobroć i pomoc,
poprzez naszego świętego patrona, św. Charbela.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Charbel Modlitwa czwartego dnia
Patron chorych Prośba o wstawiennictwo w trudnych chwilach
Mnich i pustelnik Determinacja w pokonywaniu prób
Doświadczenie cierpienia Umocnienie przez łaskę Bożą
Wzór pokory i oddania Prośba o pomoc i wsparcie w trudnościach

Modlitwa piątego dnia

Modlitwa piątego dnia skierowana jest do św. Charbela, prosząc o pomoc w ucieczce do Boga i prośbę o łaskę, której bardzo potrzebujemy. Przedstawiamy nasze intencje i prosimy o wstawiennictwo. Ta modlitwa ma na celu umocnienie naszej relacji z Bogiem i oddawanie Mu naszych trosk.

Modlitwa szóstego dnia

Modlitwa szóstego dnia skierowana jest do św. Charbela, prosząc o łaskę oświecenia i zbliżenia się do ukrzyżowanego Jezusa. Przedstawiamy nasze intencje i prosimy o wstawiennictwo. Ta modlitwa ma na celu umocnienie naszej wiary i rozważanie tajemnicy krzyża.

Zwracamy się do Ciebie, św. Charbelu, prosząc o twoje wstawiennictwo w naszych modlitwach. Przez Twoje przykładne życie pobożności, umartwiania i oddania, pokazujesz nam drogę do zbawienia. Prosimy Cię, abyś nas oświecił i ukierunkował nasze myśli, działania i decyzje, abyśmy zawsze byli blisko ukrzyżowanego Jezusa.

Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za dar Twojego Syna ukazanego na krzyżu. Przez Jego ofiarę otrzymujemy zbawienie i łaskę. Prosimy, abyś przez wstawiennictwo św. Charbela umocnił naszą wiarę w tajemnicę krzyża i uratował nas od pokus, które nas oddalają od Ciebie. Niech Ta modlitwa przypomni nam o Jego męce i miłości, która nas oczyszcza i przywraca do łaski.

„Niech nasza modlitwa prowadzi nas do zastanowienia się nad tajemnicą krzyża i wiary w ukrzyżowanego Jezusa. Niech św. Charbel wspiera nas w naszych próbach i przypomina, że nasze cierpienia i trudy mają wartość w Bożym planie zbawienia.”

Prosimy Cię, św. Charbelu, abyś nas prowadził swoim przykładem pokory, oddania i modlitwy. Daj nam łaskę oświecenia i umocnienia w naszej wierze, abyśmy zawsze szli za Jezusem i byli blisko Jego krzyża. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy o słodycz zbliżenia się do ukrzyżowanego Jezusa, abyśmy mogli oddać Mu całe nasze życie i zaufać Jego miłosierdziu.”

Jezu Ukrzyżowany, miłosierny Zbawco naszych dusz, uwielbiamy Cię i dziękujemy za Twoją ofiarę. Prosimy Cię, abyś przez wstawiennictwo św. Charbela obdarzył nas łaską oświecenia i umocnienia, abyśmy mogli naśladować Twoje cierpienie, miłość i oddanie.

Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa siódmego dnia

Modlitwa siódmego dnia jest ważnym elementem naszej duchowej praktyki. Skierowana jest do św. Charbela, w którym szukamy wsparcia i pomocy w naszych trudnościach. W tej modlitwie przedstawiamy nasze intencje, wyrażając potrzebę pomocy i przebaczenia za nasze grzechy.

Przez tę modlitwę pragniemy umocnić naszą relację z Bogiem. Zwracamy się do św. Charbela jako pośrednika i wstawiamy się o Jego wstawiennictwo. Przyznajemy, że potrzebujemy pomocy i naprawy naszego życia duchowego.

Przebaczenie grzechów jest kluczowym elementem naszej modlitwy siódmego dnia. Jako grzesznicy, musimy uznawać nasze błędy i prosić Boga o przebaczenie. Św. Charbel jest dla nas przykładem pokuty i nawrócenia.

„O św. Charbelu, prosimy Cię o Twoją modlitwę i wstawiennictwo. Potrzebujemy pomocy i przebaczenia. Pomóż nam umocnić naszą wiarę i otrzymać łaskę Bożą.”

Poprzez modlitwę siódmego dnia, pragniemy podkreślić naszą ogromną potrzebę pomocy i przebaczenia. Zawierzamy się św. Charbelowi, wierząc, że przez jego wstawiennictwo będziemy otoczeni Bożym miłosierdziem i otrzymamy to, czego tak bardzo potrzebujemy.

Modlitwa ósmego dnia

Modlitwa ósmego dnia skierowana jest do św. Charbela, prosząc o wsparcie w naszych próśbach i wzrost w cnotach chrześcijańskich. Przedstawiamy nasze intencje i prosimy o wstawiennictwo. Ta modlitwa ma na celu umocnienie naszej relacji z Bogiem i prośbę o Jego błogosławieństwo.

„Wieczny Ojcze, dziękuję Ci za dar modlitwy do św. Charbela, który jest przykładem cnót chrześcijańskich. Przychodzimy do Ciebie z ufnością, prosząc o Jego wstawiennictwo w naszych potrzebach. Poprośmy o wsparcie w trudnościach, o poprowadzenie nas na drodze do doskonałości, o wzrost w cnotach, które budują nasze relacje z Tobą. Niech Jego święte wstawiennictwo otoczy nas miłością, pokojem i darami Ducha Świętego. Ze względu na Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Amen.”

Niech św. Charbel będzie dla nas przewodnikiem

Jest szczególnie ważne w naszej modlitwie do św. Charbela, abyśmy prosiąc o Jego wstawiennictwo, jednocześnie odnosili się do Jego przykładu jako maronickiego duchownego, mnicha i pustelnika. Święty Charbel całe swoje życie poświęcił modlitwie, umartwieniom i kontemplacji. Wzrastając w cnotach chrześcijańskich, sam osiągnął bliską relację z Bogiem i stał się dla wielu źródłem inspiracji. W naszej modlitwie, prosząc o Jego przewodnictwo, możemy uczyć się od Niego, jak rozwijać naszą relację z Bogiem i rozwijać się duchowo.

Prośba o wzrost w cnotach

Modlitwa ósmego dnia jest szczególnym momentem, w którym możemy prosić św. Charbela o wsparcie w naszym duchowym wzroście i wzroście w cnotach chrześcijańskich. Pragniemy rozwijać się jako osoby dobre, miłosiernie i posługujące innym. Prosimy o Jego wstawiennictwo w naszych wysiłkach na drodze do doskonałości i przykładu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Cnota Objaśnienie
Wiara Niech św. Charbel nas wspiera w naszej wierze i pomaga nam coraz bardziej zaufać Bogu.
Nadzieja Niech św. Charbel wzmacnia naszą nadzieję na zbawienie i uczyni nas świadomymi obietnicy wiecznego życia.
Miłość Niech św. Charbel pomaga nam kochać Boga i bliźnich z czystym sercem i bezinteresownością.
Umiarkowanie Niech św. Charbel prowadzi nas do umiaru w naszych pragnieniach i pokazuje nam, jak cieszyć się rzeczami materjalnymi z umiarem.
Sprawiedliwość Niech św. Charbel wspiera nas w dążeniu do uczciwości, szczerze wykonując nasze obowiązki i postępując słusznie wobec innych.
Czystość Niech św. Charbel pomaga nam żyć czysto w myśli, słowie i czynie, oddając nasze ciała jako świątynie Ducha Świętego.
Skromność Niech św. Charbel pokazuje nam wartość prostoty i skromności, abyśmy mogli osiągnąć prawdziwe bogactwo duchowe.

Poprzez modlitwę ósmego dnia, prosimy św. Charbela o stałą obecność i wsparcie w naszych wysiłkach na drodze do świętości. Modlimy się o wzrost w cnotach chrześcijańskich i o rozwój naszej relacji z Bogiem. Niech św. Charbel prowadzi nas, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa i dawali świadectwo Jego miłości w naszym świecie.

Wniosek

Podsumowując, litania do św. Szarbela jest ważnym nabożeństwem dla osób poszukujących uzdrowienia i wsparcia w trudnych chwilach. Modlitwy do św. Szarbela są uniwersalne i mogą być odmawiane we wszystkich okolicznościach i intencjach. Poprzez te modlitwy nawiązujemy bliski kontakt z Bogiem i prosimy o Jego łaski, dzięki wstawiennictwu św. Charbela.

Warto pamiętać, że niezależnie od naszych przeżyć i okoliczności, warto odmawiać modlitwy do św. Szarbela z głęboką wiarą i pełnym zaufaniem w moc wstawiennictwa tego świętego. Niech litania do św. Szarbela będzie dla nas źródłem nadziei, pocieszenia oraz siły.

Zachęcamy wszystkich, którzy szukają uzdrowienia, wsparcia i bliskości z Bogiem, aby odmawiali litanię do św. Szarbela. Niech ta modlitwa przyniesie nam pokój i przyczyni się do naszego wzrostu duchowego.

FAQ

Jaką modlitwę odmawiamy w Litani do św. Szarbela?

W Litani do św. Szarbela możemy odmawiać różne modlitwy, skierowane do tego świętego w zależności od naszych potrzeb i okoliczności. Istnieje wiele modlitw skierowanych do św. Szarbela, które można znaleźć w modlitewniku św. Charbela. Jednak trzeba pamiętać, że najważniejsze jest odmawianie modlitw z wiarą i skoncentrowaniem.

Kim był św. Charbel?

Św. Charbel, znany również jako Szarbel Makhlouf, był maronickim duchownym, mnichem i pustelnikiem. Urodził się w Libanie w 1828 roku i zmarł w 1898 roku. Jego życie było poświęcone modlitwie, umartwieniom i kontemplacji. Po jego śmierci, liczne cuda i uzdrowienia dokonywane za jego wstawiennictwem spowodowały, że został uznany za świętego Kościoła katolickiego. Jego grób stał się miejscem pielgrzymek i modlitwy.

Jakie są najważniejsze modlitwy do św. Szarbela?

Modlitwy do św. Szarbela są różnorodne, ale istnieją kilka najważniejszych modlitw skierowanych do tego świętego. Wśród nich można wymienić modlitwę życzenia łaski, modlitwę o oświecenie drogi, modlitwę o wzrost w cnotach, modlitwę o pomoc w trudnościach. Te modlitwy można odmawiać w różnych okolicznościach i intencjach, prosić św. Szarbela o wstawiennictwo i o łaski, których potrzebujemy.

Jaka jest modlitwa pierwszego dnia w Litani do św. Szarbela?

Modlitwa pierwszego dnia w Litani do św. Szarbela jest skierowana do tego świętego, prosząc o łaskę, której potrzebujemy. Możemy przedstawić nasze intencje i prosić o wstawiennictwo św. Szarbela. Ta modlitwa ma na celu umocnienie naszej wiary i oddanie spraw w ręce Boga poprzez wstawiennictwo św. Charbela.

Jaka jest modlitwa drugiego dnia w Litani do św. Szarbela?

Modlitwa drugiego dnia w Litani do św. Szarbela jest skierowana do tego świętego, który sam doświadczył cierpienia fizycznego i duchowego. Prosimy o wstawiennictwo w naszych trudnościach i o łaskę Bożą. Ta modlitwa ma na celu umocnienie naszej nadziei i zaufania do Boga w obliczu cierpienia.

Jaka jest modlitwa trzeciego dnia w Litani do św. Szarbela?

Modlitwa trzeciego dnia w Litani do św. Szarbela jest skierowana do tego świętego, prosząc o oświecenie naszej drogi i umocnienie naszej nadziei. Przedstawiamy nasze intencje i prosimy o wstawiennictwo. Ta modlitwa ma na celu umocnienie naszej wiary i zaufania do Boga w trudnych chwilach.

Jaka jest modlitwa czwartego dnia w Litani do św. Szarbela?

Modlitwa czwartego dnia w Litani do św. Szarbela jest skierowana do tego świętego, który sam praktykował umartwienie i doświadczał cierpienia. Prosimy o wstawiennictwo w naszych próbach, prosimy o łaskę Bożą. Ta modlitwa ma na celu umocnienie naszej determinacji do pokonywania trudności i oddawania się Bogu.

Jaka jest modlitwa piątego dnia w Litani do św. Szarbela?

Modlitwa piątego dnia w Litani do św. Szarbela jest skierowana do tego świętego, prosząc o pomoc w ucieczce do Boga i prośbę o łaskę, której bardzo potrzebujemy. Przedstawiamy nasze intencje i prosimy o wstawiennictwo. Ta modlitwa ma na celu umocnienie naszej relacji z Bogiem i oddawanie Mu naszych trosk.

Jaka jest modlitwa szóstego dnia w Litani do św. Szarbela?

Modlitwa szóstego dnia w Litani do św. Szarbela jest skierowana do tego świętego, prosząc o łaskę oświecenia i zbliżenia się do ukrzyżowanego Jezusa. Przedstawiamy nasze intencje i prosimy o wstawiennictwo. Ta modlitwa ma na celu umocnienie naszej wiary i rozważanie tajemnicy krzyża.

Jaka jest modlitwa siódmego dnia w Litani do św. Szarbela?

Modlitwa siódmego dnia w Litani do św. Szarbela jest skierowana do tego świętego, prosząc o pomoc w naszych trudnościach i prośbę o przebaczenie grzechów. Przedstawiamy nasze intencje i prosimy o wstawiennictwo. Ta modlitwa ma na celu umocnienie naszej relacji z Bogiem i prośbę o Jego miłosierdzie.

Jaka jest modlitwa ósmego dnia w Litani do św. Szarbela?

Modlitwa ósmego dnia w Litani do św. Szarbela jest skierowana do tego świętego, prosząc o wsparcie w naszych próśbach i wzrost w cnotach chrześcijańskich. Przedstawiamy nasze intencje i prosimy o wstawiennictwo. Ta modlitwa ma na celu umocnienie naszej relacji z Bogiem i prośbę o Jego błogosławieństwo.