Błogosławieństwo

 

Z radością serca błogosławię wszystkim, którzy odwiedzając stronę internetową louisgrignion.pl, będą czerpać ze skarbca duchowości św. Ludwika, zawartego w jego dziełach.

Niech ten duchowy mistrz, przez którego formowało się wielu Świętych, będzie Bożym narzędziem na dzisiejsze czasy w kształtowaniu nowych świętych, „Apostołów czasów ostatecznych” (Traktat n. 58).

Niechaj Duch Święty z Najświętszą Maryją Panną, Jego Oblubienicą, Królową Serc, kształtuje w Narodzie Polskim nowych świętych, na wzór bł. Jana Pawła II, aby prawdziwie realizował się akt Zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski, którym jest „niewolnictwo miłości” Jezusa w Maryi.

Jako misjonarz Montfortanin, ze Zgromadzenia Towarzystwa Misjonarzy Maryi w Polsce, życzę i modlę się, aby to Zgromadzenie miało też pierwsze i święte powołania z Polski.

o. Mihovil Filipović, S.M.M.