Odpust montfortański

 

25 grudnia, w święto liturgiczne Bożego Narodzenia, Członkowie Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc, spełniając zwykłe warunki (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca świętego) oraz wyrzekając się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, złożą lub odnowią, obietnicę wiernego przestrzegania Statutów, przynajmniej prywatnie, otrzymują odpust zupełny na mocy Dekretu Penitencjarii Apostolskiej z 22 maja 2001 r.