Zakończyło się I spotkanie członków Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc

 

Stowarzyszenie Maryi Królowej Serc 

     W rok po wydaniu przez Abp. Wacława Depo zgody na druk statutu, Matka Boża zgromadziła członków Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc na pierwszym spotkaniu. Odbyło się ono w przeddzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, w dniach od 5 do 7 grudnia br. Do Domu św. Gabriela w Częstochowie przybyło ok. 50 osób, aby wspólnie modlić się, formować, ale też zastanowić się nad planami na przyszłość. Spotkanie, które prowadził o. Mihovil Filipović, ubogaciła obecność wikariusza generalnego z Kolumbii, o. Henrique oraz siostry Antonelli ze Zgromadzenia Córek Bożej Mądrości.

     Spotkanie rozpoczęło się w piątek po południu. Tego wieczoru najważniejsza była modlitwa – Msza św., Różaniec oraz całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Było to duchowe przygotowanie do dnia następnego, kiedy to podczas konferencji rozważaliśmy fragment „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”: powstanie liczny zastęp odważnych i walecznych rycerzy Chrystusa i Maryi, rycerzy obojga płci, którzy w nadchodzących, niebezpiecznych czasach podbiją i zwyciężą świat, szatana i skażoną naturę! (TPN 114)

     Analizując zacytowany fragment Traktatu o. Mihovil, zwrócił uwagę, że Bóg pragnie, aby Jego Matka, była obecnie bardziej znana i miłowana (TPN 55), ponieważ to Ona ukształtuje apostołów czasów ostatecznych (TPN 59). Przy czym przez czasy ostateczne należy rozumieć czasy, które przygotują wierzących na powtórne przyjście Jezusa.

    Aby Maryja mogła nas kształtować, musimy być wrażliwi na natchnienia Ducha Świętego. Nasze serca nie mogą być do niczego przywiązane, ponieważ to właśnie świętość ma wyróżniać członków Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc.

    Tego dnia, dzięki konferencji o. Henrique, doświadczyliśmy również, co to znaczy oddać serce pełne fałszywej, światowej mądrości Maryi i przyjąć od Niej serce czyste. Uświadomiliśmy też sobie, iż tym skarbem powinniśmy dzielić się z innymi. Maryja pragnie zdobyć dla Jezusa wiele serc i do tego potrzebuje naszej współpracy. To zadanie mamy realizować w Stowarzyszeniu objawiając Maryję w swoich środowiskach życia poprzez praktykowanie prawdziwego nabożeństwa.

     Ważnym punktem programu była praca w grupach. Dzięki niej mogliśmy się bliżej poznać i podzielić doświadczeniem życia prawdziwym nabożeństwem do NMP. Był to wspaniały czas budowania wspólnoty i ubogacania się świadectwami braci i sióstr. Jednocześnie zastanawialiśmy się nad tym, jaką aktywność możemy podjąć jako Stowarzyszenie Maryi Królowej Serc. Wypracowanymi w grupach propozycjami dzieliliśmy się następnie ze wszystkimi obecnymi. Zgromadzeni podkreślali ważną rolę formacji duchowej oraz wzajemnego kontaktu, m.in. poprzez stronę internetową. Wiele grup zwracało uwagę na organizowanie rekolekcji o duchowości montfortańskiej we własnych parafiach. Członkowie Stowarzyszenia byli też zgodni co do tego, że spotkania warto byłoby organizować przynajmniej dwa razy do roku.

     Sobotę zakończyliśmy na Jasnej Górze, gdzie mieliśmy okazję śpiewać Akatyst oraz wziąć udział w Apelu.

     Niedziela była dniem podsumowania pierwszego spotkania członków Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc. Dziękowaliśmy Bogu za naszą obecność na spotkaniu, za to, że otwiera On przed nami drogę, którą chcemy wspólnie rozeznawać, a krocząc nią wspierać się i umacniać. Na tej drodze najważniejsza będzie modlitwa i asceza oraz wierność praktykowaniu prawdziwego nabożeństwa, tak, aby wszystko czynić z Maryją, w Maryi, przez Maryję, dla Maryi.

     Na zakończenie zabrał jeszcze głos o. Henrique, który przekazał wszystkim obecnym przesłanie:

1. „Nie lękajcie się”.
2. Nie możemy się lękać, ponieważ Jezus jest z nami do końca świata: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,20)
3. Jezus potrzebuje ciebie, liczy na ciebie: Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. (J 20,21)

Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem relikwiami św. Ludwika oraz olejem św. Rafała.

(zob. galerię)

 

Joanna Jarzębińska-Szczebiot