Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Maryja

Dziś, 8 grudnia kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dla Członków Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc jest to dzień, w którym można uzyskać odpus zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca świętego). Prawda wiary o Niepokalnaym Poczęciu jest dogamtem wiary ogoszonym 8 grudnia 1854 r. przez papieża Piusa IX.