Relacja z Forum duchowości montfortańskiej

Misjonarze Montfortanie - ustanowienie Wspólnoty 

Po uzyskaniu zgody Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, decyzją kompetentnej władzy Zgromadzenia – Przełożonego Generalnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzwyczajnej Generalnej Rady oraz po uzyskaniu zgody własnej Zwyczajnej Rady Generalnej, 7 listopada 2016 r. w Częstochowie, przy ul. Noskowskiego 13, został formalnie erygowany pierwszy w Polsce dom zakonny Towarzystwa Maryi – Montfortanów (Misjonarzy Montfortanów). (zob. galerię)

Czytaj więcej...

Forum montfortańskiej duchowości

 Forum montfortańskiej duchowości

Sala o. Kordeckiego – Jasna Góra 08-10.12.2016.

 

PROGRAM

 

Czytaj więcej...

WIELKA POKUTA - Jasna Góra - 15 października 2016

 

Wielka Pokuta

Zapraszamy na Jasną Górę, na Wielką Pokutę za wszystkie grzechy popełnione w Polsce.

 

Naród Polski jest podzielony, dużo jest złości i zawiści. Wielu żyje w lęku, niepewności, w nałogach. To są skutki grzechów, które popełniliśmy, my i nasi przodkowie.

Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i całego świata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas.

Spotkanie poprowadzą ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu misjonarze z Brazylii oraz ks. Piotr Glas.

Mszę Święta będzie celebrował Jego Ekscelencja ks. abp. Stanisław Gądecki.

http://www.wielkapokuta.pl/

 

 

Rekolekcje dla matek kapłanów

REKOLEKCJE DLA MATEK KAPŁANÓW [26-28.09.2016.]

Dom św. Gabriela – Montfortanie – ul. Noskowskiego 13 Częstochowa

 

Temat: Przez miłość matki umocnić kapłaństwo syna

(w oparciu o przesłania Matki Bożej "Do Kapłanów, umiłowanych synów")

Zobacz program