Stowarzyszenie Maryi Królowej Serc w Polsce

 

     22 listopada 2013 r. zostało wydane Imprimatur na druk Statutu Stowarzyszenia „Maryi Królowej Serc” przez Księdza Arcybiskupa Wacława Depo.

bp. Wacław Depo

Stowarzyszenie „Maryi Królowej Serc” działa w wielu krajach od momentu zatwierdzenia go przez go przez Kongregację do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, dziś również i w Polsce.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montort pragnął wspólnotowego wymiaru działalności apostolskiej, szczególnie poprzez rozpowszechnianie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, opisanego szeroko w Traktacie. Jego życzeniem było, aby osoby poświęcające się Jezusowi przez ręce Maryi, mogły znaleźć jakieś „bractwo”, które pozwoliłoby im spotykać się i lepiej owo poświęcenie przeżywać. „Ci, którzy pragną praktykować to szczególne nabożeństwo, które nie ustanawia bractwa - jakkolwiek należałoby sobie tego życzyć …” (T 227).

To pragnienie urzeczywistniło się, a ci, którzy przeczytali Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, dokonali już aktu poświęcenia siebie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi i akceptują Statut Stowarzyszenia „Maryi Królowej Serc” mogą do niego dołączyć.

 

Rekolekcje maryjne - zakończenie

      W dniach od 5-8 grudnia 2013 r. w Domu Świętego Gabriela prowadzonym przez Zgromadzenie Braci Montfort św. Gabriela w Częstochowie, odbyły się rekolekcje zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie. Miały one na celu przygotować uczestników do całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg. nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Przez 3 dni do tego ofiarowania przygotowywał wszystkich chętnych o. Mihovil Filipović ze Zgromadzenia Ojców Misjonarzy Towarzystwa Maryi (S.M.M.)

     Rekolekcje rozpoczęły się wieczorną Mszą św., podczas której uczestnicy zostali wprowadzeni w ducha rekolekcji. Po Mszy św. i kolacji odbyło się pierwsze spotkanie, na którym wszyscy zebrani przedstawili się sobie i wysłuchali wstępu do ośmiu konferencji przewidzianych na kolejne dni. Tego pierwszego wieczoru zadaliśmy sobie pytania: „Dlaczego to właśnie mnie Bóg wybrał, abym był/była chrześcijaninem?”, „Kto to jest chrześcijanin?”, „Kto to jest święty?” Abyśmy mogli odpowiedzieć sobie na te podstawowe pytania, o. Mihovil zachęcał nas, abyśmy otworzyli się na słuchanie Boga. Okazja do takiego słuchania była zaraz po pierwszym spotkaniu, kiedy to wszyscy zostali zaproszeni na adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę wieczorną.

Czytaj więcej...

Jak osiągnąć Mądrość Przedwieczną według św. Ludwika de Montfort?

 

W dniach 18 – 20 października
odbędą się rekolekcje
w Zgromadzeniu BRACI GABRIELISTÓW

Miejsce rekolekcji:

Dom Świętego Gabriela
ul. Noskowskiego, 13
42-226 CZĘSTOCHOWA

Czytaj więcej...

Pielgrzymka do Saint Laurent Sur Sevre

 

PIELGRZYMKA do SAINT LAURENT SUR SEVRE

na

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE MONTFORTAŃSKIE

w dniach 3-13. sierpnia 2013 r.

Czytaj więcej...