Pierwsze spotkanie członków Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc

 

Maryja i Montfort

     W dniach od 5 do 7 grudnia 2014 r. odbędzie pierwsze w Polsce spotkanie członków Stowarzyszenia Maryi Królowej Serc. Wspólnota ta zaczęła się rozwijać w naszym kraju po wydaniu przez Abp. Wacława Depo zgody na druk statutu, w listopadzie 2013 r. Stowarzyszenie Maryi, Królowej Serc zrzesza wiernych, duchownych i świeckich, którzy pragnąc być świadkami prawdy Ewangelii postanowili dochować wierności obietnicom chrztu świętego poprzez pełne poświęcenie się Chrystusowi przez ręce Maryi. W tym celu członkowie zobowiązali się do doskonałego praktykowania prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, o którym pisał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, którego obrali swoim duchowym kierownikiem.

Zobacz program...

Jesienne rekolekcje zawierzenia Totus Tuus zakończone

      Rekolekcje Totus Tuus przygotowujące do całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg. nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montforta, które miały miejsce we wrześniu 2014 r. dobiegły końca. Rozpoczęły się one w czwartek Mszą świętą, następnie wstępem do konferencji oraz osobistą adoracją Najświętszego Sakramentu. Tradycyjnie rekolekcje prowadził o. Mihovil Filipović SMM. (zob. galerię)

Czytaj więcej...

Totus Tuus mottem Warszawskiej WPP

 Totus Tuus

 

Odbyła się 303 Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Mottem tegorocznej pielgrzymki były słowa całkowitego oddania i zwierzenia Matce Bożej przez Jana Pawła II - „Totus Tuus (Cały Twój)”. Słowa te nabierały szczególnego znaczenia w kontekście samej idei pielgrzymki zmierzającej przed Cudowny obraz Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, którą to król Polski Jan Kazimierz w 1656r. podczas ślubów lwowskich obrał na Królową Polski i powierzył losy naszej ojczyzny Jej opiece.

Pielgrzymi w ten oto szczególny sposób dziękowali w tegorocznej pielgrzymce za dar kanonizacji naszego wielkiego Papieża Polaka. Owocem pracy paulińskich warsztatów muzycznych był Hymn WPP 2014 do słów św. Ludwika Marii Grignion de Montfort:

Zakończenie lipcowych rekolekcji zawierzenia

         Rekolekcje przygotowujące do całkowitego ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg. nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montforta , które miały miejsce w lipcu 2014 roku dobiegły końca. Tradycyjnie rekolekcje prowadził o. Mihovil Filipović SMM. Zawierzenie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi, które było końcowym etapem rekolekcji, zostało poprzedzone spowiedzią świętą. Przygotowanie do sakramentu spowiedzi było uzupełnione bogatą treścią konferencji, podczas których zgłębialiśmy treści Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, a na jego podstawie dokonywaliśmy przykładowo analizy poznania samego siebie.

Czytaj więcej...