Regulamin newsletter'a

 

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter'a udostępnianego przez stronę louisgrignion.pl.

 

1. Wysyłając swój adres e-mail za pośrednictwem panelu Newsletter na stronie, wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach związanych z działalnością rodziny montfortańskiej Polsce i na świecie, m.in. o organizowanych rekolekcjach i pielgrzymkach.

2. Wpisanie się na nasz newsletter nie jest tożsame ze zgłoszeniami na rekolekcje. Do rekolekcyjnych zapisów służy specjalnie przeznaczony Formularz zgłoszeniowy znajdujący się w stopce strony obok panelu Newsletter.

3. Newsletter wysyłany jest bezpłatnie, w postaci listu elektronicznego.

4. Administrator serwisu nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

5. Administrator serwisu ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno - organizacyjnych.

Uwaga: Niektóre z wysyłanych przez Newsletter wiadomości mogą trafiać do folderu Spam. Prosimy o dokładne sprawdzanie swoich skrzynek mailowych!