Download PDF download

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről - A. AZ IGAZI MÁRIA-TISZTELET ISMERTETŐJELEI

Spis treści


[A. AZ IGAZI MÁRIA-TISZTELET ISMERTETŐJELEI]

90. Feltételezve az említett öt alapigazságot, most jobban, mint bármikor, az igazi Mária-tiszteletet kell kiválasztanunk, mert most több Szent Szűz iránti hamis ájtatosság létezik, mint valaha is, és ezek könnyen igazaknak vehetők. Az ördög, ez a pénzhamisító, ez az ügyes és tapasztalt csaló a Szent Szűz hamis tisztelete révén már annyiszor becsapta és tönkretette a lelkeket! Mindig felhasználja ördögi tapasztalatát, hogy még többet tönkretegyen, miközben néhány általa sugallt rosszul mondott ima és külső gyakorlat leple alatt szórakoztatja és elaltatja őket a bűnben. Ahogyan a pénzhamisító rendesen csak aranyat és ezüstöt hamisít, csak ritkán más fémeket, mert az nem éri meg a fáradságot, úgy a gonosz szellem sem hamisít annyira más ájtatosságot, mint Jézus és Mária tiszteletét, a Szentáldozás és a Szent Szűz tiszteletét, mert ezek a többi ájtatossághoz képest olyanok, mint az arany és az ezüst a fémek között.     

91. Nagyon fontos tehát, hogy először is megismerjük a Szent Szűz iránti hamis tiszteleteket, hogy kerülhessük őket, és az igazit tegyük magunkévá. Másodszor pedig tudnunk kell, hogy a Szent Szűz iránti tisztelet számos különböző gyakorlata közül melyik a legtökéletesebb, a Szent Szűznek legkedvesebb, Istenre a legdicsőségesebb, számunkra a legüdvözítőbb, hogy azt sajátítsuk el.