Download PDF download

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről - 2. A MÁRIA-TISZTELET KÜLÖNÖSEN AZ UTOLSÓ IDŐKBEN SZÜKSÉGES

Spis treści


[2. A MÁRIA-TISZTELET KÜLÖNÖSEN AZ UTOLSÓ IDŐKBEN SZÜKSÉGES]

55. Isten tulajdonképpen azt akarja, hogy szentséges Anyját most jobban ismerjék, szeressék és tiszteljék, mint valaha is. Ez kétség kívül így is lesz, ha a kiválasztottak a Szentlélek kegyelmével és világosságával elmélyülnek abban a belső és tökéletes gyakorlatban, amelyet a későbbiekben ismertetni fogok. Akkor majd világosan láthatják – amennyire azt a hit megengedi – a tengernek ezt a gyönyörű Csillagát, s vezetésével biztos révbe érnek, minden vihar és kalóz ellenére is. Megismerik ennek az Uralkodónőnek a nagyságát, és alattvalóiként, szeretete rabszolgáiként teljes egészében az ő szolgálatába állítják magukat. Megtapasztalják majd szelídségét, anyai jóságát, s hőn szeretett gyermekként gyengéden szeretik viszont. Megismerik irgalmát, mely eltölti, felismerik segítségének a szükségességét, ezért minden helyzetben úgy folyamodnak hozzá, mint kedves szószólójukhoz és közbenjárójukhoz Jézus Krisztusnál. Akkor majd belátják, hogy Ő a legbiztosabb, a legkönnyebb, legrövidebb és a legtökéletesebb út, melyen Jézus Krisztushoz juthatunk, ezért testestül-lelkestül, minden fenntartás nélkül átadják magukat neki, hogy általa éppúgy Jézuséi legyenek.          

56. De kik is lesznek Máriának e szolgái, rabszolgái és gyermekei?
Égő tűz lesznek, az Úr követei, akik mindenütt felgyújtják az isteni szeretet tüzét.
Éles nyíl lesznek a harcos kezéből, éles nyilak a hatalmas Szent Szűz kezében ellenségei átdöfésére.
Lévi fiai lesznek, akik nagy szenvedéseik tüzében megtisztultak és egyesültek Istennel. Szívükben ezért a szeretet aranyát hordják, lelkükben az imádság tömjénét, testükön pedig az önmegtagadás mirháját, így a szegények és a kicsik számára mindenütt Jézus Krisztus jó illata lesznek, míg a világ nagyjai, gazdagjai és gőgösei számára a halál lehelete.

57. A Szentlélek legkisebb fuvallatára szálló viharfelhők lesznek, melyek nem tapadva semmihez, nem lepődve meg semmin, nem törődve semmivel sem ontják Isten igéjének és az örök életnek az esőjét. Mennydörögnek a bűn és a világ ellen, leverik a sátánt és cimboráit, s Isten igéjének kétélű fegyverével, életre vagy halálra ledöfik mindazokat, akikhez a Magasságbeli küldi őket.

58. Ők lesznek az utolsó idők igazi apostolai, kiknek az Úr megadja a szót és az erőt, hogy csodákat tehessenek, és dicső zsákmányt szerezhessenek ellenségeitől. Arany és ezüst, s ami ennél fontosabb, gond nélkül fognak élni a többi pap, egyházi személy és klerikus között, mégis megadatik nekik a galamb ezüstszárnya, hogy Isten dicsőségének és a lelkek üdvének tiszta szándékával eljussanak oda, ahova a Szentlélek szólítja őket. Ezért ott, ahol prédikálnak, nem hagynak mást maguk után, mint a szeretet aranyát, ami a törvény tökéletes teljesítése.

59. Végül is tudjuk, hogy Jézus Krisztus igazi tanítványai lesznek, akik az Ő szegénységének, alázatosságának, világmegvetésének nyomdokain haladva az Istenhez vezető keskeny utat az igazsághoz híven, a szent Evangélium, nem pedig a világ elvei szerint tanítják. Eközben nem nyugtalankodnak, nem lesznek tekintettel senki személyére, nem kímélnek senkit, nem hallgatnak egyetlen halandóra sem, nem félnek tőle, bármily hatalmas is legyen. Isten igéjének kétélű kardja lesz szájukban, vállukon a kereszt véres zászlaja, jobbjukban a feszület, bal kezükben a rózsafüzér, Jézus és Mária neve a szívükön, egész viselkedésüket pedig Jézus Krisztus szerénysége és önmegtagadása hatja át.
Íme, ilyenek lesznek azok a nagy emberek, akik eljönnek, akiket Mária a Magasságbeli parancsára létrehoz, hogy terjesszék országát az istentelenek, a bálványimádók és a mohamedánok között. De mikor és hogyan történik ez?… Egyedül Isten tudja. A mi dolgunk, hogy imádkozzunk, sóhajtozzunk és várjunk: Bíztam, az Úrban bizakodtam.