Download PDF download

Értekezés a Szent Szűz igazi tiszteletéről - B. A MÁRIA-TISZTELET SZÜKSÉGESSÉGE KÜLÖNÖSEN AZ UTOLSÓ IDŐKBEN

Spis treści


[B. A MÁRIA-TISZTELET SZÜKSÉGESSÉGE KÜLÖNÖSEN AZ UTOLSÓ IDŐKBEN]

49. Mária által kezdődött a világ üdvössége, és Mária által kell befejeződnie is. Mária szinte alig jelent meg Jézus Krisztus első eljövetelében, azért hogy a Fiú személyéről keveset tudó emberek a Máriához való erős és durva ragaszkodásukban ne távolodjanak el az igazságtól, ami – ha ismerték volna – bizonyára bekövetkezett volna csodálatos bájai miatt, amelyekkel a Magasságbeli a külsejét ellátta. Ez olyannyira igaz, hogy Aeropagita Szent Dénes írásban számol be arról, hogy amikor meglátta, rejtett bájai és páratlan szépsége miatt istenségnek hitte volna, ha hite, amelyben megerősödött, nem az ellenkezőjére tanította volna. De Jézus Krisztus második eljövetelében Máriának ismertnek és a Szentlélek által kinyilatkoztatottnak kell lennie, hogy általa megismerjék, szeressék és szolgálják Jézus Krisztust. Akkor már nem lesznek meg azok az okok, amelyek a Szentlelket arra késztették, hogy Jegyesét életében elrejtse és az Evangélium kihirdetése után is csak kevéssé nyilatkoztassa ki.