Louis Grignion de Montfort

Rekolekcje montfortańskie

przygotowawcze

do całkowitego ofiarowania się

Jezusowi Chrystusowi

przez Maryję

Częstochowa, 10 - 13 grudnia 2020