Louis Grignion de Montfort

Rekolekcje montfortańskie

przygotowawcze

do całkowitego ofiarowania się

Jezusowi Chrystusowi

przez Maryję

Częstochowa, 27 - 30 kwietnia 2017