Louis Grignion de Montfort

Rekolekcje montfortańskie

przygotowawcze

do całkowitego ofiarowania się

Jezusowi Chrystusowi

przez Maryję

Częstochowa, 7 - 10 grudnia 2017