Louis Grignion de Montfort

Rekolekcje montfortańskie

przygotowawcze

do całkowitego ofiarowania się

Jezusowi Chrystusowi

przez Maryję

Częstochowa, 14 - 17 luty 2019