Louis Grignion de Montfort

Rekolekcje montfortańskie

przygotowawcze

do całkowitego ofiarowania się

Jezusowi Chrystusowi

przez Maryję

Częstochowa, 21 - 24 IX 2017