Relacja z Forum duchowości montfortańskiej

Misjonarze Montfortanie - ustanowienie Wspólnoty 

Po uzyskaniu zgody Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, decyzją kompetentnej władzy Zgromadzenia – Przełożonego Generalnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzwyczajnej Generalnej Rady oraz po uzyskaniu zgody własnej Zwyczajnej Rady Generalnej, 7 listopada 2016 r. w Częstochowie, przy ul. Noskowskiego 13, został formalnie erygowany pierwszy w Polsce dom zakonny Towarzystwa Maryi – Montfortanów (Misjonarzy Montfortanów). (zob. galerię)

Na Forum montfortańskiej duchowości między 8 a 10 grudnia 2016 r. odbyły się uroczystości związane z okazją ustanowienia pierwszej wspólnoty Misjonarzy Montfortanów w Polsce. Wszystko rozpoczęło się na Jasnej Górze uroczystą Mszą świętą w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, której przewodniczył prowincjał o. Angelo Epis. Następnie wspólnota brała udział w Adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 4.00 z przerwą na Mszę świętą pod przewodnictwem o. Mihovila Filipovića – przełożonego nowo-powstałej Wspólnoty. Zgodnie z programem następny dzień rozpoczął się modlitwą różańcową i Mszą świętą którą celebrował Metropolita Częstochowski Arcybiskup Wacław DEPO.

Całość kilkudniowego spotkania była przeplatana modlitwami, świadectwami i konferencjami  w których brali udział nasi główni goście:

o. J. Enrique González Vásquez, wikariusz generalny z Kolumbii

o. Angelo Epis, Prowincjał Misjonarzy Montfortanów z Włoch

o. Efrem Assolari, z Włoch, posługujący we Francji we Francji,

siostra Amabile Maria od Najczulszego Serca Jezusa, ze wspólnoty „Bractwo Arka di Maria” z Włoch

Na zakończenie  koncert uwielbienia poprowadziła Diakonia Muzyczna „Oblubienica Ducha Świętego”, Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Częstochowskiej.