Przez Maryję do Jezusa

Przez Maryję do Jezusa

Ogólnopolska konferencja z okazji

300-lecia śmierci św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (1673-1716)
oraz 30-lecia działalności ewangelizacyjnej Legionu Maryi w Archidiecezji Lubelskiej.

Termin:

28.IV.2016

Godz. 9.00 Msza święta pod przewodnictwem Abp. Stanisława Budzika
Kościół Garnizonowy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Al. Racławickie 20, Lublin

Godz. 10.30 Powitanie
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Al. Racławickie 14

Godz. 10.45-12.45 Referaty
Godz. 12.45-14.30 Przerwa
Godz. 14.30 - referaty
Godz. 18.00 Koncert Archidiecezjalnego Chóru chłopięco-męskiego Pueri Cantoress Lublinenes
Dyrygent - ks. Atilla Honti
Emisja Głosu Anna Barska

Godz. 19.00 Zakończenie